WOLA KANIGOWSKA

(1484 Carnoczkawyola, Canygowska Vola, Kangowska Wolia) 15 km na W od Ciechanowa1Pierwotna nazwa Wola Czarnocka zmieniła się na W.K. prawdopodobnie wtedy, gdy w 1477 r. ur. Andrzej z Kanigowa kaszt. sierp. zabezpieczył c. Eufemii 1500 kóp gr posp. na dobrach w Kanigowie, Czarnocinie i Czarnocinku. Zob. hasło Czarnocin.

1. 1578 pow. niedzb., par. Unierzyż (ŹD 116).

3. Włas. szlach. 1538: 2 1/2 wł. os. (RP 41, 219).

5. 1484 pisarz kurii bpa płoc. proponuje w imieniu plebana w Lekowie, by wieś zw. C. należała z racji swego położenia do par. w Lekowie zamiast do par. w Unierzyżu (Ep. 10, 330).

1 Pierwotna nazwa Wola Czarnocka zmieniła się na W.K. prawdopodobnie wtedy, gdy w 1477 r. ur. Andrzej z Kanigowa kaszt. sierp. zabezpieczył c. Eufemii 1500 kóp gr posp. na dobrach w Kanigowie, Czarnocinie i Czarnocinku. Zob. hasło Czarnocin.