WYSZYNA

(1448 Wyszyno, Wyschyny, Wisina) 9 km na NW od Płocka, nad rz. Wierzbicą.

1. 1578 pow. płoc., par. Sikórz (ŹD 4).

3. Włas. szlach. 1448 zakład między Piotrem Koniskórą kmieciem z Koziebród z jednej a Mikołajem z W. z drugiej strony (Tym. 167); 1487 Jan Żabowski z Machcinka ma zabezpieczone sumy na częściach w W. i Kobiernikach (MK 6, 215v-216); 1578: 2 wł. [os.], 2 ogrodnicy bez ról, młyn w dzierżawie rocznej (ŹD 4).