BUK – klucz, dwór, folwark.

3. Własn. książęca, kustodii i bpstwa pozn. 1257, 1303, 1350 → Buk m. p. 3; 1375 zm. bp pozn. Jan, który w czasie swych rządów osadził w dobrach bpich liczne wsie, m.in. w okolicy B. (MPH 2, 665); 1403 Bronisz, Jan procuratores bpi w B. (KP nr 1343, 1575); 1409-10 Jakób Pomian procurator [też z określeniem senior]: 1409 tenże w imieniu bpa toczy proces Dziersławem i Mikoszem z Rościegniewic o to, że ze swymi ludźmi nie dopełnili sprawiedliwości (PZ 3, 106), 1410 tenże w sporze z Mikoszem z Rościegniewic o 2 kopy (PZ 3, 118v); 1418 Bogufał procurator w Dusznikach i B., dziedzic w Sarnowie [pow. gnieźn.] (WR 1 nr 963; PZ 5 k. 57v, 79v-80v, 85); 1424 nabywca sołectwa we wsi bpiej Szarcz w kluczu pszcz. ma służyć „iuxta conswetudinem...tenute Bucowiensis” (CP 3 nr 8); 1437 kap. pozn. w okresie sediswakancji uchwala, aby długi bpa za piwo i za stacje zapłacić z czynszów m. B. (AC 1 nr 217); 1439-45 dwór bpi: stubella seu estuarium, sala domus maioris, sala superior (AC 2 nr 1080, 1083, 1105, 1107, 1194; Wp. 5 nr 695); 1448, 1450 Dobrogost z Zajączkowa tenutariusz (AE I 164v-165, 172v); 1478 Jan Śmigielski dzierżawca klucza (RH 10, 29); 1478 sołtys wsi bpiej Duszniki ma służyć jak inni sołtysi w kluczu buk. (CP 3 nr 56); 1480, 1491 dwór bpi (AC 2 nr 1399, 1467); 1482 szl. Mik. Bielicki factor seu tenutarius (CP 3 nr 66); 1502 szl. A. Trąmpczyński niegdyś burgrabia w B. (AR 3 nr 1880); 1509 szl. Zygmunt Sosnowski tenutarius, burgrabius (ACC 86 k. 103, 106v; Dep.Test. IV 130); 1510 dwór bpi (LBP 208); 1511 pan Nojewski burgr. (AC 2 nr 1656); 1518 prac. Wawrzyniec servitor (ACC 93, 93); 1534 dwór bpi; Marcin s. Piotra z B. altarysta w kościele par. w B., pleban w Dusznikach, exactor klucza buk.; Jan Skarzewski burgr. (CP 4 nr 17); 1564 do folw. dołączony jest 1 ł. opust., na folw. wysiew ok. 11 małdr. na zimę, ok. 10 małdr. na wiosnę, z łąk ok. 5 stogów siana, 2 zagrody (IBP 275, 277-278).

Wsie klucza buk.: 1466, 1475 Podrzewie (CP 3 nr 6, 48); 1518 Januszewice (AE VI 102v); 1564 m. B., wsie Wielka Wieś, Dowieżyn, Słupia [k. Stęszewa], Januszewice, Zębrsko [k. Stęszewa], Duszniki, Podrzewie, Sękowo, Koszanowo [k. Pniew], Wilczyna, Młynkowo (IBP 277-280); w kluczu buk. dają owies i koguty tytułem wiecnego; dochody z klucza: 346 zł pol. i 21 gr, 45 małd. i 11 ćw. owsa, 39 kamieni łoju, 260 kapłonów, 48 kogutów, 76 1 /2 kopy jaj (IBP 280).