CYKÓWKO

(1415 or. Czicowo, 1423 Cycowo, 1424 Cykowko, 1474 Minus Czykowo, 1507 Czicowo, 1530 Cykowo Minus, 1563 Czykowo Minor, 1578 Minor Czykowko) 7,5 km na SE od Grodziska Wlkp.1Co do położenia osady → Cykowo, przyp. 1

1. 1474 n. pow. kośc. (PG 9, 18v); 1510 n. par. Kamieniec (LBP 158).

3. Własn. szlach. 1415-24 Andrzej, Andrach Borzysławski2T. Żychliński w latach 1391-1432 podaje braci Andrzeja i Piotra, dziedziców Borzysławia, Cykówka i Snowidowa (Żychl. 6, 77), Cykowski (WR 3 nr 975, 1059): 1415 tenże wygrywa spór z Niczkiem z Ujazdu [k. Grodziska] o opust. dziedzinę C.: ma obowiązek uiścić Niczkowi pieniądze, które [Niczek?] zapłacił; Niczek winien a) wydać mu dok. własności C., b) odzyskać swoje dokumenty od Marcina Oganki, w których Niczek zobowiązywał się do obrony C. przed roszczeniami innych osób, c) ustąpić z tej dziedziny; jeśli Niczek tego nie uczyni, to Borzysławski ma ustąpić na zawsze z C.; Niczek ma zaprzysiąc samopiąt, że zapłacił 50 grz. za opust. C. (WR 3 nr 539); 1418 tenże w sporze z Piotrem i Marcinem Oganką; Pietrasz Oganka dowodzi, że nie wziął od niego 25 grz. za C., więcej aniżeli wynosiła suma, za jaką kupił Niczek [z Ujazdu k. Grodziska] (WR 3 nr 678, 687); 1424 tenże w sporze z Paszkiem Ptaszkowskim o pastwiska w Borzysławiu i C. (WR 3 nr 1060).

1474 Jan Borzysławski zapisuje ż. Małgorzacie po 200 kóp posagu i wiana na Borzysławiu, C. i folwarku (PG 9, 18v); 1507 tenże daje zięciowi swemu Bartłomiejowi Granowskiemu 4 1/2 ł. os. w C. z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. tytułem posagu swej c. Elżbiety (PG 13, 125v).

1510 wieś pana Borzysławskiego, folwark, 6 1/4 ł. os., 1 3/4 ł. opust. nie uprawnego, karczma szynkuje (LBP 158); 1521 Mac. Borzysławski z C. (Żychl. 6, 77); 1530 pobór: 3 ł. (ASK I 3, 123v); 1563 pobór: 3 ł., karczma doroczna (ASK I 4, 156v); 1564 → p. 4; 1581 pobór3Jako właściciele części C. występują 1577 Woźniccy (KoścG 31, 39v-40v), jako właściciele [całego?] C. występują 1578 Jan Borzysławski (PZ 39, 427v), 1619 Jan Pakosławski (KoścZ 111, 317), cz. Piotra Otorowskiego: 1 1/2 ł., 2 zagr.; części Mac. Borzysławskiego i Anny Woźnickiej: 2 1/4 ł., 2 zagr. (ŹD 74; ASK I 6, 506).

4. 1510 dzies. wiard. z łanów kmiecych dla bpa, dzies. z folwarku dla plebana (LBP 158); 1564 dzies. wiard. dla bpa z 3 1/2 ł. (IBP 302).

1 Co do położenia osady → Cykowo, przyp. 1.

2 T. Żychliński w latach 1391-1432 podaje braci Andrzeja i Piotra, dziedziców Borzysławia, Cykówka i Snowidowa (Żychl. 6, 77).

3 Jako właściciele części C. występują 1577 Woźniccy (KoścG 31, 39v-40v), jako właściciele [całego?] C. występują 1578 Jan Borzysławski (PZ 39, 427v), 1619 Jan Pakosławski (KoścZ 111, 317).