CZEGEN

(1402-08 Czegen) niezident. bagno na S od rz. Noteci w okolicy Drezdenka.

[Na gran. pow. pozn. i Nowej Marchii]

[1402-08] granica → Wielkopolski z Nową Marchią wg źródła krzyżackiego biegnie m. in. przez [wzgórza] → Cobel i bagno Cz. (Wrede 118); 1424 wspomn. granica wg zeznań strony krzyżackiej biegnie przez wzgórze [bez nazwy, → Cobel?] oraz przez bagna zw. Cz., które leżą na linii Drzeń – [Międzychód] – Świebodzin (CEV nr 1165).

Uwaga: Bagno Cz. [niem. Ziegen?] leżało może w pobliżu późniejszej osady olęderskiej Koza (1944 Waldluch, wcześniej Kaza) 17 km na SW od Drezdenka.