DAMICA

(1436/41 kop. 1630-36 Damica, Damnica, 1549 Damice, Dametze, Damic, Dacze, 1559 Damitze, Damitz, 1564/65 Damecz, 1580 Damnic, 1630 Magnum Damic, 1944 Damitz Bach), obecnie rz. Dębnica, lewy dopływ Parsęty, uchodzi 37 km na N od Czaplinka.

[Na gran. pow. wał.]

1436/41 – 1630 polskie relacje o przebiegu granicy → Wielkopolski z Pomorzem [granica biegnie z W na E w górę biegu rz. D.]: 1436/41 kop. 1630-36 wspomn. granica idzie wzdłuż rz. Wogra do rz. D. (w niej pal wbity tam, gdzie się rzeki schodzą), następnie środkiem D. k. młyna (hamru) Koprzywno, którego połowa należy do Polski i dalej do jez. Damecz [obecnie Dębno] (GG 135, 501v; WG 25, 151v; LWK 1628/32 t. 1, 54; Raczyński Wspomnienia 2, s. VI); ok. 1493 zeznania 1580 obl. 1636 taż granica idzie od granicy Popielewa koło kopca gran. do rz. D. i wzdłuż rz. D. do jez. Damecz (WG 25, 152); 1549 taż granica biegnie wzdłuż rz. D. od ujścia Bliskiej Strugi [na W od Popielewka] przez jez. Koprzywno i przez środek jez. Damecz (Wielopolski 102; CMP nr 154); taż granica biegnie wzdłuż rz. D. od ujścia Drzewianej Strugi do jez. Damecz (LWK 1628/32 t. 1, 62; WG 25, 150); 1564/65 jak w 1549, granica biegnie koło młyna Koprzywno (LWK 1, 208); 1630 jak 1564/65, Pomorzanie zbudowali na D. 3 młyny (LWK 1628/32 t. 1, 58).

1549-59 pomorskie relacje o przebiegu wspomn. granicy: taż granica biegnie wzdłuż rz. D. od ujścia Drzewianej Strugi do ujścia rz. Karsiny (Wielopolski 103; CMP nr 154; AKsSzcz. I 547, 57).

Uwaga: Ujście Karsiny do D. znajduje się 0,5 km poniżej jez. Koprzywno; z relacji pomorskich wynika, że jeziora Koprzywno i Dębno należały do Pomorza.