DŁOŃ

(1404 Dlon, 1420 Dloyn, 1502 Dlyon, 1508 Dlonye, Dlonya) 9 km na NE od Miejskiej Górki.

1. 1463 n. pow. kośc. (PG 6, 108); 1406-76 par. własna (ACC 2, 28 i in. → p. 5); 1563 n. par. Kołaczkowice (ASK I 4, 154v); 1510 dek. Śrem (LBP 123).

2. 1489 D. graniczy z Kołaczkowicami (KoścG 3, 96); 1502 D. graniczy z wsią → Bartoszewice Małe; tamże opisane kopce narożne i obiekty znajdujące się na granicy (KoścZ 18, 42v); 1570 w D. m. in. 1/2 dworu po zm. Janie Kołaczkowskim, 2 ogrody, las zw. Mały Las sięgający od drogi przecznej do granicy z Kołaczkowicami (PG 21, 121); 1572 łąka w lesie → p. 3; 1595 chrosty w D. przy granicy [z Bartoszewicami Małymi albo] Płaczkowem przypadły w działach rodzinnych Kołaczkowskim z D.; → Kołaczkowice (KoścG 49, 52v-53).

3. Własn. szlach. 1404 Andrzej Głowacz z D. (KoścZ 2 k. 83v, 89); 1404 Henryk Dłoński [w świetle dalszych zapisek identyczny z Andrzejem] (KoścZ 2, 80v); 1406 [tenże] Głowacz [z D.] w sporze z Fryczem [z Jutrosina?] i z 2 szl. z Górki Gunclewej [→ Góreczki] (KoścZ 3, 17v); 1408 Głowaczowa /z D./ (WR 3 nr 441); 1408 taż Agnieszka Dłońska w sporze z Marcinem Pakosławskim z powodu zabójstwa jej męża i najazdu (WR 3 nr 384, 385); 1420 taż wd. po Henryku! Głowaczu z ss. Szczepanem (Stephanus), Mikołajem i Janem przedstawia w sądzie list wzdawny (littera resignatoria) starosty gen. wlkp. na 1/2 Kołaczkowic (KoścZ 5, 223v); 1423 taż pozwana przez Andrzeja Robaczyńskiego o 20 grz. wiana i 10 grz. wyprawy [czyich?] (WR 3 nr 973); 1426 Andrzej, Szczepan i Jan ss. Agnieszki z D. w sporze z Wyszotą i Łukaszem z Górki Miejskiej (KoścZ 8, 274).

1413 Ozyjasz z D. w sporze z Abdankiem Golejewskim i Hinczką Damasławskim o Grąbkowo (PZ 4, 24).

1425-29 Jan Dłoński [s. Głowacza] (KoścZ 8, 124v; KoścZ 9 k. 73v, 148, 152, 167v); 1428, 1432 Szczepan Dłoński [s. Głowacza] (KoścZ 9 k. 32; WR 3 nr 1424 tu Blonsky!); 1429 Szczepan, Jan i Mikołaj bracia z D. zeznają, że są winni Mik. Niepartskiemu 113 grz. (KoścZ 9, 196v); 1446 Szczepan i Jan z D. → p. 5; 1454 Szczepan z D. (ACC 35, 35); 1455 Jan Dłoński → p. 5; 1463 Szczepan Dłoński daje s. Andrzejowi 1/2 D., a Andrzej zapisuje ż. Barbarze po 50 grz. posagu i wiana na tej 1/2 D. (PG 6, 108); 1486 Andrzej Dłoński sprzedaje z pr. odkupu Zachariaszowi Klunowskiemu s. Wincentego 1 ł. kmiecy i 1 ł. folw. w Chociczy [k. Miłosławia, pow. pyzdr.]; łany te uprzednio były w posiadaniu Winc. Klunowskiego (PG 10, 64v); 1487 tenże zapisuje ż. Barbarze po 100 grz. posagu i wiana na 1/3 Chociczy (PG 10, 70).

1495 Paweł Dłoński zapisuje ż. Barbarze, c. Stan. Wydzierzewskiego po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 D. i na cz. Chociczy1Tenże Paweł występuje jako dz. Chociczy jeszcze w 1507 r. (ACC 82, 28v) (PG 7, 75); 1498 tenże daje Janowi Kołaczkowskiemu D. a w zamian otrzymuje od niego folw. → Bocieniec we wsi Kołaczkowice i 600 zł. węg. (PG 11, 190); 1501 Jan Kołaczkowski wwiązany w D. (KoścG 5, 91v); 1508 D. opust. Jana Kołaczkowskiego → p. 5.

1563 płacą pobór: Wojc. Kołaczkowski od 7 ł. i karczmy, Andrzej Kołaczkowski od 3 ł., Wojc. Dłoński od 1 1/2 ł. i karczmy (ASK I 4, 154v); 1566 płacą pobór: Wojc. Kołaczkowski zw. Jedynak jw. oraz od 3 zagr., Andrzej Kołaczkowski jw. oraz od 2 zagr., Wojc. Kołaczkowski od 2 1/2 ł., karczmy i 3 zagr. (ASK I 4, 250); 1581 płacą pobór: Jan Gostkowski od 1 ł. i 1 zagr., Anna Kołaczkowska od 1 ł., 2 zagr., 3 komorników, 1 ł. opust., Jerzy Pakosławski od 7 1/2 ł., 4 zagr., 4 komorników i od owczarza, który ma 30 owiec (ŹD 74; ASK I 6, 505).

1572 Wojc. Kołaczkowski wydzierżawia na 6 lat Mac. Kromolickiemu cz. D. (po ojcu oraz to, co dokupił) wraz z łąką okopaną w lesie, łąką i stawkiem w Kołaczkowicach oraz inwentarzem żywym: 250 owiec, 24 krowy dojne, 7 cieląt dwuletnich, 13 cieląt małych, 2 świnie, 60 kur i 22 gęsi za 600 zł (KoścG 26, 288v); 1574 Wojc. Kołaczkowski sprzedaje z pr. odkupu Melchiorowi i Jerzemu Pakosławskim cz. D. oraz łąkę i staw w Kolaczkowicach za 3100 zł (PG 21, 581v).

1412 Piotr Kmieć z D.2W 1416 r. występuje śwd. „Petrassius apud Dlonska” (WR 3 nr 617). Nie wiadomo, jakiego Piotra dotyczyło to niejasne sformułowanie; może tego kmiecia? (WR 3 m 473).

5. 1417 Klemens pleb. z D. w sporze z Wojciechem pleb. z Niepartu o dzies. (ACC 3, 23); 1433 Błażej kościelny ze Smolic upomina się u Sambora pleb. z Dłoni o 3 korce (chorus) żyta, 1 ćw. (mensura) owsa, 1 fl. i 1/3 z 8 gr. za różne posługi i śpiewanie wigilii (ACC 17, 209v); 1446 Andrzej [Bniński] bp pozn. poleca Szczepanowi i Janowi dziedzicom z D., aby wydali Janowi pleb. z D. przywilej dot. kościoła w D. (AE I, 169v); 1456 kmiecie [z D.?] ukradli pleb. Janowi 3 krowy (AC 2 nr 1267); 1459 Jan pleb. z D. wydzierżawia Tomaszowi kapłanowi z Margonina kościół w D. na 3 lata za 1 1/2 kopy gr w pierwszym roku i po 2 kopy gr w pozostałych latach (ACC 39, 92); pleb. Klemens z D. upomina się u Mik. Skoraszewskiego o zabranego kmiecia z 4 końmi i barciami (ACC 47, 140); 1508 Jan Kołaczkowski z D. upomina się u burmistrza m. Krobia o dzwon z D., który zm. Andrzej Dłoński idąc na wyprawę wołoską [w 1498 r.], zastawił w Krobii za 6 beczek piwa, 13 wiard. i 2 postawy sukna wartości 3 grz.; oficjał poleca oddać dzwon po zwrocie zastawu, gdy w D. będzie wybudowana kaplica (ACC 85, 156); 1510 par. D.3Data przyłączenie par. D. do par. Kołaczkowice nie jest znana. Ostatnia znana wzm. o pleb. z D. pochodzi z 1476 r., w wykazie parafii z 1540 r. Dłoń jeszcze figuruje jako osobna par., a w rejestrach poborowych z drugiej połowy XVI w. wymienia się Dłoń w par. K. (Now. 2, 418) [formularz nie wypełniony] (LBP 123).

1406-1476 plebani w D.: 1406 Jan, 1417-25 Klemens, altarysta w kat. pozn., 1426-33 Sambor, 1446-59 Jan, 1468-73 Klemens, 1476 Jan (ACC 2, 28; ACC 8, 130v; Now. 1, 266; CoPr II, 11; AE I, 131; ACC 36, 43; ACC 52, 144v; AC 56, 51).

1 Tenże Paweł występuje jako dz. Chociczy jeszcze w 1507 r. (ACC 82, 28v).

2 W 1416 r. występuje śwd. „Petrassius apud Dlonska” (WR 3 nr 617). Nie wiadomo, jakiego Piotra dotyczyło to niejasne sformułowanie; może tego kmiecia?

3 Data przyłączenie par. D. do par. Kołaczkowice nie jest znana. Ostatnia znana wzm. o pleb. z D. pochodzi z 1476 r., w wykazie parafii z 1540 r. Dłoń jeszcze figuruje jako osobna par., a w rejestrach poborowych z drugiej połowy XVI w. wymienia się Dłoń w par. K. (Now. 2, 418).