DŁUGA ULICA

(1467 or. Dluga Ulicza, 1473 Dluga, 1482 Dluga Vlycza, 1498 reg. XX w. Dlugawlicza, 1619 Longa Platea) niezident. wieś k. Ponieca od S lub SE, prawdop. obecnie część tego miasta.

1. 1467 n. pow. kośc. (PG 6, 240v); [par. Poniec.].

2. 1467 D. U. przedmieściem m. Ponieca → p. 3; 1482 w związku z ustalaniem [nowych] gran. między wsią zw. D. V. należącą do Marcina s. Ścibora z Ponieca a wsią Zawada Jana Korczboka, tenże Marcin zamienia z wspomn. Korczbokiem część folw. w D. V., położoną od strony wsi Zawada, na in. część w Zawadzie (PG 9, 152v); 1485-86 łany w D. U. położone przy gran. z wsią Dzięczyna → p. 3; 1538 kopiec węgielny dzieli wsie D. U., Gościejewice i Zawadę, → Poniec (KoścZ 26, 190).

3. Własn. szlach. → Poniec. 1467 Ścibor z Ponieca podkomorzy pozn. zapisuje ż. Annie 2100 grz. posagu i 2000 grz. wiana na 1/2 m. Poniec, młynów wodnych, konnych, wiatraków i folw. oraz na 1/2 przedm. [Ponieca] zw. D. U. (PG 6, 240v).

1473 Marcin Poniecki [s. Ścibora] zapisuje katedrze pozn. czynsz roczny 12 grz. z m. Ponieca z przedmieściami i z wsi D. z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. (PG 7, 216); 1478 tenże zapisuje ż. Barbarze c. Piotra z Opalenicy 1000 grz. posagu i 1300 grz. wiana na 1/2 dóbr Poniec, m. in. też na 1/2 D. U. (PG 9, 104v); 1482 → p. 2; 1485 tenże Marcin zamienia z Janem Golińskim [z Goliny k. Ponieca] 2 ł. w D. U. k. Ponieca, położone k. gran. z wsią Dzięczyna z dodatkiem 300 grz. za całe części dziedz. tegoż Jana we wsiach Gierłachowo i Konarzewo [k. Sarnowy], zakupione przez niego od swej siostry stryjecznej Jadwigi z Goliny (PG 10, 13v); 1486 tenże Marcin zamienia ze Stan. Janiszewskim 1 ł. w D. U. położony k. gran. z Dzięczyną z dodatkiem 200 grz. za 1/3 cz. tegoż Stan. w Janiszewie [k. Ponieca]; tenże Marcin zamienia z Jadwigą z Kuczynki 2 ł. opust. w D. U. za całą Kuczynkę (PG 10, k. 56, 58v); 1491 Jan Wyciążkowski skarży tegoż Marcina o zbrojny najazd z udziałem 12 szl. i 20 in. ludzi na wieś Wyciążkowo i o porwanie kmiecia Jana Szmarsza z tejże wsi wraz z jego dobytkiem wartości 20 grz. i 4 gr do Ponieca i D. U. (KoścZ 17, 230); Stan. Janiszewski skarży tegoż Marcina o zagarnięcie 1/3 cz. wsi Janiszewo i domaga się odszkodowania w kwocie 60 grz. oraz od 10 szl. biorących wraz z Marcinem udział w najeździe na Janiszewo po 3 grz. od każdego z nich, za uwięzienie go oraz rabunek; sąd orzeka zapłatę tej kwoty i kar sąd. oraz wwiązanie Janiszewskiego w dobra wspomn. Marcina w Miechcinie, w D. U. lub w Janiszewie lub w in. jego dobrach, w których jest 1 ł. os. z czynszem rocznym 1 grz., ponadto zwrot poszkodowanemu konia za 1 grz., wołu za 1/2 grz. i krowy za 8 sk. (KoścG 3, 361).

1498 sąd komisarzy król. odsądza Marcina i Urszulę s. i c. zm. Marcina Ponieckiego od dóbr → Poniec m. in. wsi D. z powodu nieposłuszeństwa i uchylania się ich ojca od udziału w wojnie z Mołdawią oraz przysądza te dobra Ambrożemu Pampowskiemu wdzie sier. (MS 3 suppl. nr 261); 1502 król Aleksander zatwierdza dekret komisarzy król. w grodzie kośc. o konfiskacie wspomn. dóbr na rzecz Ambrożego Pampowskiego wdy sier. i star. łęcz. (MS 3 nr 70); 1524 Jan Bniński zapisuje czynsz roczny 20 grz. dla wikariuszy kat. pozn. na swych dobrach: [m.] Bnin [i wsiach] Błożejewo [obecnie Błażejewo k. Kórnika], Czołowo [wszystkie w pow. pyzdr.] i Przewóz [k. Mosiny, na miejscu tej osady obecnie Krajkowo Folwark] za sumę 250 grz. wykupioną z dóbr: m. Żabno, m. Poniec i wieś D. U. (CP 14, 643).

5. 1619 pleb. z Ponieca otrzymuje meszne z 7 1/2 ł. w L.P. (AV 4, 207v).