DŁUGIE

(1482 or. Dlugyeyeszoro, 1565 Dlugie, 1576 Długie), dziś Jez. Długie, 9 km na WWN od Międzyrzecza.

[Pow. pozn.]

1482 Mik. Kurski zapisuje ż. Helenie 200 grz. szer. gr i 100 grz. tytułem posagu i 100 grz. tytułem wiana na 1/2 Kurska w pow. pozn., na 1/2 dworu, folw., mł., barci, jezior Wielkie i D. (PG 9, 154); 1565 podział między braćmi Mikołajem i Abrahamem Bukowieckimi dóbr w Bukowcu [k. Międzyrzecza], Łagowcu, Chycinie i Goruńsku; w opisie Chyciny wspomn. jezioro D. (PG 109, 680-681v); 1569 Jan Kurski czyli Sczaniecki sprzedaje bratu Kasprowi Kurskiemu czyli Sczanieckiemu części w Kursku za 550 grz., wyłączając ze sprzedaży pr. połowu ryb w dwóch jeziorach Wielkim i Długim, przy pomocy jednego czółna w każdym jeziorze i przy użyciu małych narzędzi [sieci], a także cz. lasu dębowego w Kursku, którą dotychczas posiada zgodnie z podziałem dóbr (PG 21, 2); 1576 sprzedaż cz. Zamostowa [dziś Ziemsko] wraz z cz. jez. D.; wzmianka o strudze, która płynie z jez. Wielkiego do jez. D. (PG 21, 646).