DOBROJEWO

(1391 or. Dobrugewo, 1396 Dobruewo, 1401 Dobroyewo, 1423 Dobrogewo, 1434 Dobrouyewo, 1450 Dobrugiewo, 1475 Dobrugowo, 1499 Dobrugyewo, 1563 Dobrziewo!) 3 km na NW od Ostroroga.

1. 1445 n. pow. pozn. (PG 2, 83); 1508, 1510 n. par. Ostroróg (ASK I 3, 13; LBP 223).

3. Własn. szlach. 1391 Waniek [kmieć z D.?] (WR 1 21 98).

1396-1401 Adlart z D., Dobrujewski (Lek. 1 nr 53; K 4, 179; KP nr 518, 571); 1397 Dziadkowski [z Dziadkowa pow. gnieźn.] (WR 1 nr 350), brat Świętosława z Brzozogaju [pow. gnieźn.] (KP nr 572), zm. ok. 1412 (KR 4, 14).

1397-1403 Święszek z D., Dobrujewski (Lek. 1 nr 2308, 2424; KP nr 682, 790, 1248), 1399-1400 z Dziadkowa [pow. gnieźn.] (Lek. 2 nr 1334; KP nr 172, 261, 403), s. Adlarta (WR 1 nr 883), 1407 wspomn. jako zm. (ZSW nr 1129); 1403, 1411 Stanisław i Mikołaj z D. i Dziadkowa [pow. gnieźn.] ss. Adlarta (tak KR 4, 14; a może raczej ss. Święszka?).

1407-1412 dzieci Święszka, Stanisław, Mikołaj, Świętosław i Anna toczą spór z Dzierżką z Bobolczyna i Męką z Biezdrowa o 1/2 D., 1412 dowodzą, że Adlart i Święszek [ich dziad i ojciec] przed procesem przez 30 lat spokojnie posiadali 1/2 D. (ZSW nr 1129; PZ 3, 193; WR 1 nr 883); 1423 (kop. 1488-92) w D. 14 ł. (LBP 42); 1424 Świętosław z D. (WR 1 nr 1177).

1434 woźny zapowiada dziedziny Sędziwoja z Ostroroga wojewody pozn., tj. m. Ostroróg i m. in. D. (PZ 12, 207v); 1445 Stanisław podstoli kal. i Dobrogost kaszt. kam. bracia niedz. z Ostroroga zapisują Maciejowi plebanowi w Chrzypsku na D. 10 grz. czynszu rocznego od sumy 120 grz. (PG 2, 83); 1450 Mikołaj z Brudzewa [pow. kal.] podkomorzy kal., Jan z Soboty burgr. pozn. i Dobrogost z Ostroroga kaszt. kam. zapisują Gotardowi z Przyborowa [k. Szamotuł] 25 grz. i 7 zł węg. czynszu rocznego na wsiach D., Wierzchucino [k. Wronek] i Chojno [k. Wronek] z zastrz. pr. wykupu (PG 4, 17v); 1465 D. w dobrach Stanisława z → Ostroroga (PZ 18, 129); 1475 tenże sprzedaje szpitalowi Św. Ducha we Lwówku 36 zł węg. czynszu rocznego na m. Ostroróg i wsiach Wielinie i D. za 391 1/2 zł węg. i 28 grz. szer. półgr. z zastrz. pr. wykupu (AC 2 nr 1379), zaś 1485 czynsz ten zostaje wykupiony (AE III 66).

1475, 1499 D. w wykazach zaległości podatkowych (PZ 20, 26v; PG 62, 41); 1502 Wacław i Stanisław Ostrorogowie, bracia niedz., sprzedają kap. pozn. 50 zł węg. czynszu rocznego na m. Ostroróg z wsiami, m. in. na D., za 725 zł węg. z zastrz. pr. wykupu (CP 5 nr 8; CP 14, 636-7).

1508 pobór z 13 ł., 1510 z 8 ł. (ASK I 3 k. 13, 271v); 1510 folwark, 13 ł. os., 1 ł. opust., młyn (LBP 223); 1563, 1577 folwark (ASK 5 k. 227v, 694v); 1580 płatnik poboru Joachim Bukowiecki: 10 zagr., 2 coloni, 1 pasterz, 48 owiec (ASK I 6, 120v; ŹD 23).

5. 1423 (kop. 1488/92) dzies. snop. i z lnu dla prebendy zw. „Oporowo” w kat. pozn.; 1510 dla tejże prebendy z łanów kmiecych dzies. snop. i pieniądze za len; meszne z tych łanów: owies dla prepozyta, żyto dla mansjonarzy w Ostrorogu, dla nich też dzies. snop. z folwarku (LBP 42, 223; wizytacja wspomn. prebendy z pocz. XV w., CP 111, 60).