STAMPISCHE MOLE

młyn nie zidentyfikowany w komt. gol.

1437-8 S. płaci 4 grz. czynszu (GZ 90).