STANISŁAWKA

(1438 Erlenmole, Erlemole, Erlenmühle, 1571 Oschowiec-Mühle, Erlenmüle) 8 km na SE od Fordonu.

1438 komt. starogr.; Staszko z Bolumina, i mł. E. płacą czynsz Zakonowi 9 grz. i 17 szk. (GZ 95); 1441 tamże, mł. E. winien 7 grz. i 9 szk. (GA 513); 1535 rada m. Torunia nadaje mł. E. młynarzowi Wojtkowi dziedzicznie, zachowując pr. zwierzchności co do sprzedaży lub zamiany (MT 529, 670); 1570-1 własn. m. Torunia, młynarz i zagrodnik (Zap. 20, 317); teryt. m. Torunia, klucz bierzg., par. Czarnowo (Bi. 47, 83).