SREBRNIKI

(1262 Schribernik, Schrebernik, Schrebirnik, Schrewernig, Schrewernyck, Schrewernick, Schrebering, 1511 Srzebrzniki, Schrewenik, Srzebrnyk, Schrebernigk) 4 km na NW od Kowalewa Pomorskiego.

1. 1309 wieś (PrU 1/2, nr 909); 1437-8 komt. tor. (GZ 93); 1517 z. chełm. (MS 4/2, nr 11 106); 1527 teryt. m. Torunia, klucz mlewski, par. Kiełbasin (ibid. nr 15 151; Bi. 47, 83).

3. 1262 mistrz kraj. Helmerich v. Würzburg nadaje m. Toruniowi 60 ł. w S. (PrU 1/2, nr 156); 1309 Toruń odstępuje Zak. wieś S. za jatkę mięsną i in. uprawnienia (ibid. nr 909); 1347 w. m. Henryk Dusemer nadaje Henrykowi v. Lymburg mieszcz. tor. 10 ł. na pr. dziedz. chełm. za czynsz 1/2 grz. z łanu ze zwolnieniem od szarwarku, wolno mu trzymać i paść na wspólnym pastwisku 300 szt. owiec dorosłych i jagnięta od nich (ibid. 4, nr 156); 1437-8 własn. Zak., 52 ł. chł., płacą po 1/2 grz., 35 ł. os., 16 ł. opust., karczmarz płaci 1 grz. (GZ 93); 1457 Kazimierz Jag. nadaje S., Gronowo i Wypcz w zastaw Gabr. Bażyńskiemu za opłacenie zaciężnych (MT 520); 1511-7 S. w zastawie (MS 4/2, nr 9928, 10 106, 11 107, 11 298); 1527 Zygmunt I nadaje Toruniowi na pr. dziedz. S., które miasto miało dotąd w zastawie (ibid. nr 15 151).

4. 1414 komtur tor. Henryk v. Wenden wznawia przyw. dla wsi S. o 60 ł., 4 ł. sołt. i 4 ł. par., z 52 ł. obow. czynsz po 1/2 grz., od karczmy 1 grz., sołtys ma 1/3 opłat z sądownictwa (MT 519).

5. 1444 pleban w S. ma 4 ł. przy granicy Rychnowa (MT 657); 1445 par. S. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); 1599 kościół w S. jest filią par. w Kiełbasinie; 1647 pod wezw. Ś. Jadwigi (DCh 303-4); budowany etapami, najstarsza cz. prezbiterium z 2. poł. XIII w. (BK 2, 91-2).

6. 1414 szkody woj. na 320 grz. (Br. 158).

7. He. 366.