SOSNO

(1407 Sossenaw, Sossenau, Sustnaw, 1570 Sosne) 9 km na NW od Brodnicy.

1407 Szymon z S. (PlO 111); 1414 szkody woj. w S. 300 grz. (Br. 159); ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. brod., o 13 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (BK 13); 1557 właśc. Paweł, Tomasz i Sebastian Sosnowscy (PlO 111); 1570 Stan. Paprocki 4 1/2 ł., 3 zagr., Paweł Sosnowski 1 ł., Piotr Łopacki 2 ł. chł., Marcin Sosnowski 3 ł., Mac. Konojacki 2 ł., 1 zagr., wyszynk piwa (ŹD 37, 53); pow. mich., par. Bobrowo (Bi. 54, 83).