SPONSBRUCKE

(1379 Sponsbrucke, Spensbrucke, Spansbrück) osada zag. koło Brodnicy.

1379, 1387 Klauko z S. śwd. (UC nr 355; PIO 111); 1414 szkody woj. w S. 100 grz. (Br. 159); ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. brod., Klaus ma w S. 9 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej, z in. 10 ł. obow. takaż służba (DK 15); 1446 Jenichen w S. (PlO 111).