SORTYKA

(1376 Suwerteige, Suerteig, Surteig, Zauwerteige) 10,5 km na WE od Golubia.

1376-1449 własn. Zak. w komt. gol., folw.; 1381 inwentarz folw.: 32 klacze hodowlane, 5 3-rocznych, 15 2-rocznych, 13 klaczy roboczych, 3 źrebaki 4-roczne, 9 3-rocznych, 1950 owiec, 120 szt. bydła, 170 świń1Inwentarz z r. 1381 podany przykładowo (GA 397-8, 400, 402, 404, 409, 411; AST 1, 195-6); XVI w. własn. król., pow. chełm., stwo gol., par. Łobdowo (Bi. 34, 83; PIO 110); He. 370.

1 Inwentarz z r. 1381 podany przykładowo.