SUMOWO

(ok. 1423-4 Grose Summaw, 1526 Maius Sommowo) 9,5 km na NW od Brodnicy.

Ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. brod. o 38 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 13); 1526 Zygmunt I daje przyw. Ursz. Bajerskiej na dobra M. S. i in. (MS 4/2, nr 14 825); 1559 Tom. Elżanowski zamienia z bratem swą posiadłość w Chełmoniu na takąż w S., gdzie mieszka jego matka; 1569 Bartosz Czekanowski otrzymuje tytułem zastawu 1 ł. w S. (PlO 128); 1570 właśc. Jerzy Elżanowski 1 1/2 ł. chł., 4 zagr., wyszynk gorzałki, Michał Elżanowski 6 ł. chł., 2 zagr., 1 komornica, wyszynk piwa, Salomon Elżanowski 6 ł., 4 zagr., Stan. Elżanowski 3 ł. chł., 4 zagr., kowal, rybak (ŹD 53; Bi. 54); pow. mich., par. Bobrowo (Bi. 54, 84).