GROBELNIK

(1510 bez nazwy, 1571 or. Grobelnik) młyn niezident. w okolicy Włościejewek; Włościejewki 3,5 km na SW od Książa.

1. [Pow. kośc.]

3. Własn. szlach. 1510 we Włościejewkach 3 młyny (LBP 147); 1522 spór o daninę z młyna dla kościoła par. we Włościejewkach (Now. 2, 398; podstawy źródłowej nie udało się odszukać); 1530 we Włościejewkach 2 młyny korzeczniki, pobór po 3 gr (ASK I 3, 134v); 1563 we Włościejewkach pobór od młyna dziedz. korzecznika o 2 kołach (ASK I 4, 202v); 1566 we Włościejewkach 2 młyny korzeczniki o 1 kole (ASK I 4, 284).

1571 Stan. Sapiński z ż. Kat. Włościejewską c. zm. Wawrz. Włościejewskiego oraz Stan. Brodowski dokonują podziału dóbr we wsiach Włościejewki, Brzostownia i Międzybórz: we Włościejewkach Brodowski otrzymuje m. in. młyn G., a Sapiński m. in. Pluciński Młyn (PG 120, 833-835v).

1581 we Włościejewkach 3 młyny korzeczniki o 1 kole (ŹD 87; ASK I 6, 508).

Uwaga: We Włościejewkach, czy też w ich okolicy, znajdowało się kilka młynów, które z reguły występują bez dodatkowego określenia. Nazwa młyna G. występuje tylko jeden raz, w 1571 r., i nie wiadomo, do którego z młynów odnosiła się.