GROŃSKO

(1395 or. Gronszko; 1419 oblat. 1596 Gronsko, 1508 Grunsko, 1538 Gronysko) 3,5 km na SW od Lwówka.

1. 1508 n. pow. pozn., par. Lwówek (ASK I 3, 10).

2. 1545, 1560 łąka Żołna (1545 Zolna PG 87, 74-81; 1560 Szolna K 3, 499, cytowanego aktu nie udało się odszukać).

3. Własn. szlach. 1395-1408 Andrzej Groński, Gruński, brat Wojciecha (WR 3 nr 25, Lek. 1 nr 2961; WR 1 nr 597, 646, 787).

1399-1409 Wojc. Groński, brat Andrzeja (Lek. 1 nr 2961; WR 1 nr 488, 620; WR 3 nr 370, 411).

1399 Mik. Iłowiecki [z Iłowca k. Czempinia] toczy proces z Wojciechem i jego bratem Andrzejem Grońskimi o dziedzinę Pecna k. Iłowca (Lek. 1 nr 2961).

1400 Borek Groński (WR 1 nr 487).

1401 Jan Gruński (WR 3 nr 182).

1419 Sędziwój z Ostroroga wda pozn. i star. gen. wlkp. w dok. lokacyjnym dla m. Lwówek [jako jego właśc] nie pozwala nikomu warzyć piwa w karczmach swoich wsi, m. in. w G., lecz karczmarze mają je na wyszynk kupować w mieście; we wsiach tych nie ma być krawców, szewców i kowali; póki nie skończy się wolnizna, to na milę od miasta nie ma być kowala, a po jej upływie na 1/2 mili; nadaje miastu las zw. Lwowski Las , poczynając od granic Komorowa i G., tak daleko, jak sięgają granice lwóweckie (WP. 8 nr 851).

1538 podział dóbr m. Lwówek między Ostrorogami-Lwowskimi: Stanisław [Starszy] otrzymuje m. in. G. (PG 80, 195v-197v); 1545 podział dóbr między Lwowskimi : Stanisław Starszy [s. Dobrogosta] otrzymuje 1/3 m. Lwówek i m. in. G., natomiast łąka Żołna w G. przypada po 1/2 Wojciechowi s. zm. Jerzego Lwowskiego i Stanisławowi s. zm. Marc. Lwowskiego; mają oni płacić Stanisławowi Starszemu po 2 beczki (tunnae) miodu rocznie (PG 18, 180; PG 87, 74-81).

1508 pobór: 6 1/2 ł., od karczmy 6 gr (ASK I 3, 10); 1509 pobór: 6 1/2 ł., sołtys z 1 ł., od karczmy 3 gr (ASK I 3, 47v); 1563 pobór: 6 ł., karczma dor. (ASK I 5, 224v); 1577 płatnik poboru Marcin Lwowski (ASK I 5, 686v); 1580 płatnik poboru Marcin11590 Marcin Lwowski z Ostroroga kaszt. kam. zapisuje ż. Gertrudzie Opalińskiej c. Andrzeja Opalińskiego z Bnina posag i wiano na 1/2 dóbr lwóweckich, m. in. na wsi G. (PG 23, 474-475) Lwowski: 12 półł., 5 zagr., 1 komor. (ŹD 18; ASK I 6, 110v).

4. 1500 sołtys na 1 ł. (ASK I 3, 47v).

Uwaga: Na mapie Gaula G. leży w miejscu rozwidlenia się drogi z Lwówka na Bolewice i Komorowo.

1 1590 Marcin Lwowski z Ostroroga kaszt. kam. zapisuje ż. Gertrudzie Opalińskiej c. Andrzeja Opalińskiego z Bnina posag i wiano na 1/2 dóbr lwóweckich, m. in. na wsi G. (PG 23, 474-475).