Grzimizlave, Grzimislavicze, Grzimislaw, Grzimislawe

→ Grzymisław