GRZMIĄCY ZDRÓJ

(1564/65 or. Grzmiączi [Zdroj]) niezident. strumień k. Piły łączący się z Bełczącym Zdrojem.

[Pow. pozn.]

1564/65 młyn w m. Pile na strudze, która idzie ze zdrojów zwanych → Bełczący Zdrój i G. [Z.] (LWK 1, 139).