GRZYBIENIEC

(1424 kop. 1466 Grzibyenyecz) niezident. jezioro k. wsi Szarcz na NW od Pszczewa.

[Pow. pozn.]

1424 oficjał i tenut. pszczewski na polecenie bpa pozn. Andrzeja [Łaskarza] sprzedając sołectwo wsi → Szarcz, przekazuje sołtysowi m. in. jezioro zw. G. wraz z łąkami położonymi przy brzegach tegoż jez. (CP 3 nr 8).

Uwaga: Być może, chodzi tu o niewielkie jez. położone w kierunku NW, bezpośrednio przy drodze przebiegającej przez Szarcz, obecnie zw. Jeziorko; w pobliżu wspomn. wsi, ok. 0,5 km na S, leży też dużo większe jez. → Szarcz, wymienione w tym samym dok. (określone jako jez. wielkie zw. Sadecz), lecz bez uprawnień do korzystania z niego przez sołtysa.