GRZYBOWO

(1343 fals. obl. 1550 Grzybowo) niezident. osada, wg K 2, 232 cz. Sławna, ok. 7 km na S od Czarnkowa.

1. [Pow. pozn.]

3. [Własn. szlach.?] 1343 fals. obl. 1550 Kazimierz W. daje Sędziwojowi z Czarnkowa zamek Czarnków z przyległościami, a w zamian otrzymuje od niego Rogoźno z in. wsiami; równocześnie król zatwierdza pr. Sędziwoja do jego dóbr dziedz. po ojcu: Pomorzany, Kossewo [zapewne Kiszewo], G., Słoniowo i Młynkowo1→ Czarnków p. 3, przyp. 3 (Wp. 6 nr 131).

1516 dwór grzybowski na drodze zw. G. w Sławnie (K 2, 232 cytuje za zbiorem notat archiwalnych A. Ptaszyńskiego z XVIII w.; rkps ten zaginął w czasie II wojny światowej).

Uwaga: J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 80 z. 2, Warszawa 1982, s. 83, identyfikował to G. z drobnoszlacheckimi wsiami o tej nazwie na N od Wrześni, co nie wydaje się słuszne.

1 → Czarnków p. 3, przyp. 3.