GRZYBOWO

(1407 or. Grzibowo, 1469 Pogrzibowo?1W źródle zapisano Pogrzibowo, lecz pierwsze dwie litery zostały skreślone, i to prawdop. ręką pisarza tekstu) osada zaginiona, leżała na pr. brzegu Obry między Kiełczewem a Bonikowem, naprzeciwko Szczodrowa, prawdop. ok. 3 km na NWN od Kościana, być może obecnie jest to północno-zachodnia cz. pól wsi Kiełczewo2Cieplucha 186 pisze, że G. powstało na nieużytkach Kiełczewa w stronę wsi Szczodrowa, zaś K 2, 232 podaje, że G. to pole na Kiełczewie. Lokalizację G. wyjaśnia proces z 1612 r. o granice między Szczodrowem a G. Wynika z niego, że G. leżało na pr. brzegu Obry, a narożnik wsi Bonikowa, G. i Szczodrowa leżał w miejscu bagnistym nad [prawym] brzegiem Obry, zaś G. leżało naprzeciw Szczodrowa (PP 3, 6v-17v, szczególnie k. 11, 12v, 15v). W. Sobisiak, Rozwój latyfundium biskupstwa poznańskiego w XVI do XVIII wieku, Poznań 1960, s. 81 cytuje przekaz z 1614 r. o przydzieleniu trzech pólek grzybowskich chłopom [z Kiełczewa].

1. [Pow. kośc.]

2. 1407, 1421, 1424 zapowiedzi → p. 3: 1431 las w G. (ACC 16, 52v); 1434 zapowiedź dziedzin K. i Grzybowa oraz całego klucza przynależnego do Wielichowa i do Kiełczewa (KoścZ 10, 257); 1469 G. k. Kościana (CP 30, 105); 1592 dziedzice Szczodrowa za zgodą pozn. kolegium jezuitów jako dziedziców G. poprawiają groblę w dziedzinie G. i mogą ją naprawiać (wzm. w procesie 1612 PP 3, 11).

3. Własn. bpstwa pozn., od 1505 kap. kat. pozn. 1407 Jan Stolle prep. szpitala pod Kościanem w imieniu bpa pozn. zapowiada dziedziny Kiełczewo i G. (ZSW nr 1171); 1421 zapowiedź dziedzin bpstwa pozn. G. i Konojad (KoścZ 6, 152); 1424 zapowiedź dziedzin bpstwa pozn. Konojad, Słupia [k. Stęszewa] Ząbrsko [par. Słupia, obecnie Zemsko], Kiełczewo i G.; jako pełnomocnik bpa Jan Grąbiewski (KoścZ 8, luźna karta na końcu księgi, bez nowej foliacji, oznaczona jako k. 31 albo XII); 1431 bp pozn. oznajmia, że sprzedał stren. panu Wojciechowi „Choransze” z Kościana las w dziedzinie G., położony w pobliżu Kościana, za 90 grz. szer. gr, a nabywca po wycięciu drzew ma teren ten zwrócić bpowi (ACC 16, 52v); 1469 bp pozn. przeznacza ze swych dochodów dla przyszłego bpa sufragana [tj. dominikanina Wincentego Wierzbięty] 200 fl., a tytułem tego daje3Wincenty bp eneński sufragan pozn. występuje 1488 jako dominus temporalis in Kyelczewo (ACC 66, 104), a więc zapewne wszedł on w posiadanie także wsi G dwie wsie, Kiełczewo i G. (CP 30, 105); 1505 kap. pozn. nabywca G. oraz sołectwa w Kiełczewie4Tak pisze Nowacki, lecz nie wynika to ze źródeł, które cytuje (CP 30, 146; CP 34, 10v; AE IV 4). Autor ten na innym miejscu podaje, że Kiełczewo i G. w XV w. i w pocz. XVI w. stanowiły uposażenie sufraganów pozn. (Now. 2, 175). Jednakże opinię Nowackiego popierają inne źródła. W procesie z 1612 r. o granice Szczodrowa i G. (PP 3, 6v-17) występuje jako strona powodowa pozn. kolegium jezuitów jako dziedzic Kiełczewa i G. z nadania bpów pozn. (k. 11), a nadto występuje w tym procesie ur. Andrzej Porczyński dożywotni posiadacz z ramienia kapituły pozn. sołectwa w Kiełczewie i pewnych ról opust. w G. (k. 16v-17) (Now. 2, 140).

1 W źródle zapisano Pogrzibowo, lecz pierwsze dwie litery zostały skreślone, i to prawdop. ręką pisarza tekstu.

2 Cieplucha 186 pisze, że G. powstało na nieużytkach Kiełczewa w stronę wsi Szczodrowa, zaś K 2, 232 podaje, że G. to pole na Kiełczewie. Lokalizację G. wyjaśnia proces z 1612 r. o granice między Szczodrowem a G. Wynika z niego, że G. leżało na pr. brzegu Obry, a narożnik wsi Bonikowa, G. i Szczodrowa leżał w miejscu bagnistym nad [prawym] brzegiem Obry, zaś G. leżało naprzeciw Szczodrowa (PP 3, 6v-17v, szczególnie k. 11, 12v, 15v). W. Sobisiak, Rozwój latyfundium biskupstwa poznańskiego w XVI do XVIII wieku, Poznań 1960, s. 81 cytuje przekaz z 1614 r. o przydzieleniu trzech pólek grzybowskich chłopom [z Kiełczewa].

3 Wincenty bp eneński sufragan pozn. występuje 1488 jako dominus temporalis in Kyelczewo (ACC 66, 104), a więc zapewne wszedł on w posiadanie także wsi G.

4 Tak pisze Nowacki, lecz nie wynika to ze źródeł, które cytuje (CP 30, 146; CP 34, 10v; AE IV 4). Autor ten na innym miejscu podaje, że Kiełczewo i G. w XV w. i w pocz. XVI w. stanowiły uposażenie sufraganów pozn. (Now. 2, 175). Jednakże opinię Nowackiego popierają inne źródła. W procesie z 1612 r. o granice Szczodrowa i G. (PP 3, 6v-17) występuje jako strona powodowa pozn. kolegium jezuitów jako dziedzic Kiełczewa i G. z nadania bpów pozn. (k. 11), a nadto występuje w tym procesie ur. Andrzej Porczyński dożywotni posiadacz z ramienia kapituły pozn. sołectwa w Kiełczewie i pewnych ról opust. w G. (k. 16v-17).