GSELCHICHE

(1358 kop. XV w. Gselchiche) niezident. osada, położona w okolicy Przemętu i Wielenia Zaobrzańskiego.

1. [Pow. kośc.]

3. Własn. kl. cyst. w Wieleniu-Przemęcie. 1358 → p. 5.

5. 1358 Rudolf opat z Wielenia [obecnie Wieleń Zaobrzański k. Przemętu, w tekście mylnie „de Wedel”] oświadcza, że dzies. m. in. z wsi Obrzycko, Łupice i G. należą od dawna do bpstwa pozn. (Wp. 3 nr 1383).

Uwaga: K 2, 233, dopuszczał możliwość, że – niewątpliwie zniekształcona w dok. nazwa tej osady – dot. wsi zw. Giełczyce, jednak wieś o takiej nazwie z określonej tu okolicy nie jest znana; kontekst nazw in. wsi przemawia jednak za tym, że osada G. znajdowała się w tej właśnie okolicy. Na własność klaszt. tej wsi wskazuje fakt, że wszystkie in. wymienione w dok. miejscowości należały do starszego uposażenia kl. w Wieleniu.