IWNO

Przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

1446 sąd polubowny złożony z wdy pozn. [Łukasza Górki] i kanoników kat. pozn. wydaje wyrok w sporze między [Mikołajem z Głęboczka] archid. pozn. a szl. Iwiańskim (Gywyansky) [z Iwna?, ze wsi Iwanki w pow. kal.?], który był pozwany o to, że przechowywał człowieka ekskomunikowanego przez archidiakona; Iwiański został skazany na zapłacenie 1/2 kamienia wosku dla kat. pozn. (AC 1 nr 325).

1507 Jadwiga Iwieńska ż. Jana Kąsinowskiego (PG 13, 133).