IWNO POLSKIE

(1442 or. Gywno Polskye, 1469 utraque Gywno) część Iwna (3,5 km na E od Kostrzyna) zapewne nie objęta lokacją na pr. niem., → Iwno, p. 3 (wymieniono tu imiona 9 kmieci z G. P.), p. 4, p. 5.