IZDEBNO

(1411 Isdebno, Istebno, 1419 Gyzdebno, 1430 Hys[tebno], 1481 Gysd[ebno]). Przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

1411 śwd. Wojtek z I. (CP 2, 72v); 1419 tenże? śwd. Wojc. Izdbieński (Wp. 5 nr 301); 1430 tenże? w sporze z Janem z Niałka Małego (KoścZ 9, 264v).

1481 Mac.Izdbieński, duchowny (PG 9, 132).

1494 Anna Izdbieńska mniszka w Owińskach pozywa Stanisława z Kaczlina o zaległy czynsz 1 grz. (AC 2 nr 1488).

1521 Jan Izdbieński pleb. w Mosinie rezygnuje z tej parafii (MS 4 1 nr 3864).

1521 Piotr Izdbieński prezentowany przez króla Zygmunta St. na par. Osmolin [na Mazowszu, w diec. pozn.], 1523 temuż król zezwala zrezygnować z tej parafii na rzecz in. kandydata (MS 4/1 nr 4016, 4212).