IZDEBNO

(1393 or. Istebna, 1402 Hystepna, 1422 Gysdebno, 1432 Gistepno, 1449 Gyszdebno, Gyzdebno) 8,5 km na E od Sierakowa.

1. 1435 n. pow. pozn. (PG 1, 68v); 1508 par. Chrzypsko (ASK I 3, 4).

2. 1447 I. wspomn. w akcie [rozgraniczenia?], w którym kopiec [gran.?] nad jez. Gozimino został przysądzony dziedzinie Pakawie (K 2, 214, gdzie lakoniczny regest za Ptaszyńskim, XVIII-wiecznym zbieraczem dokumentów; nie sposób odszukać pełnego tekstu aktu).

3. Własn. szlach. 1393 Parys (Parzysz) z I., 1421-34 z Charcic, 1421 z Sokolnik [k. Szamotuł], Łubowa i Pożarowa (WR 1 nr 1534; PZ 6, 139v; PZ 12, 237v; KR 1, 52; KR 10, 13; K 2, 71): 1393 tenże toczy proces z Pietraszem Charcickim i jego bratem Pawłem o 1/2 młyna (Lek. 1 nr 1635).

1402-22 Przecław z H., Izdebnicki, Izdbieński (WR 3 nr 191; WR 1 nr 780, 850, 971, 994, 1073, 1120), 1432-35 w Białczu1Zdaniem KR 5, 28, Przecław przyszedł przed 1418 do Białcza, 1432 jego bratankiem był Michał oraz 1435 Przecław i Bogumił występują jako ss. Małgorzaty, lecz nie wynika to z zacytowanych przezeń źródeł (1418: PZ 5, 77; 1432: PZ 10, 32; 1435: PZ 13 k. 68v, 70) (PZ 11, 103; PZ 13, 68v).

1427 sąd uznaje prawomocność dok. przeniesienia pr. własności G. na rzecz Bodzęty z Młodawska, wystawionego przez Tomasza kaszt. pozn. i starostę gen. Wlkp. [od 1426] (PZ 9, 98).

1435 Katarzyna2KR 3, 150-151, określa Katarzynę z I. jako c. Anny Niklasowej [Mikołajowej] z Więckowie, lecz nie wynika to z zacytowanych przezeń źródeł (1428: PZ 10, 11) ż. Sędziwoja niegdyś Siekowskiego kupuje od braci Jana i Grzegorza dziedziców w Młodawsku ich dziedzinę I. za 250 grz. (PG 1, 68v).

1443-49 Piotr Zajączkowski, niegdyś Zajączkowski (AE I 11; PG 3 k. 58, 60v).

1449 Jan niegdyś ze Słopanowa: tenże kupuje od Katarzyny3Czy Katarzyna ż. Sędziwoja Siekowskiego (1435) jest identyczna z Katarzyną ż. Piotra Zajączkowskiego (1449)? ż. Piotra niegdyś Zajączkowskiego dziedziczki w G. wieś G. za 300 grz. (PG 3, 58); tenże z ż. Katarzyną kupuje od Katarzyny ż. Piotra niegdyś Zajączkowskiego dziedziczki w G. wieś G. za 300 grz. (PG 3, 60v); tenże z ż. Katarzyną kupują od Stefana i Jana braci niedz. ich ojcowiznę i macierzyznę w G. za 300 grz. (PG 3, 61).

1476 Mik. Izdbieński zapisuje ż. Jadwidze po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 wsi G. (PG 9, 42).

1485 Tomasz dz. w I. kupuje od Wojc. Kąsinowskiego i jego nepotów Jakuba, Bartłomieja, Jana, Wyszka i Wawrzyńca części w Baworówku za 150 grz. z zastrz. pr. wykupu (PG 10, 30v).

1494-1511 Baltazar Izdbieński: 1494 tenże, Jakub, Jan i Wawrzyniec bracia niedz. z G. kupują od Wojc. Pierwoszewskiego 1/2 Pierwoszewa za 150 grz. (PG 11, 55v); 1507 tenże z ż. Katarzyną bratanicą (nepos) Piotra Pożarowskiego kupują od niego cz. w Pożarowie za 60 grz. z zastrz. pr. wykupu (PG 13, 126); 1511 tenże kupuje od swej ż. Kat. Pożarowskiej jej cz. po ojcu w Pożarowie za 160 grz. (PG 14, 162).

1494-1522 Wawrz. Izdbieński, brat Baltazara, Jakuba i Jana (PG 11, 55v): 1521 tenże na swej wsi Jabłonowo zapisuje czynsze roczne: pannie Kat. Kaczlińskiej 2 kopy [gr] z zastrz. pr. wykupu za 30 grz., a Tomaszowi Śremskiemu [Śrem k. Sierakowa] 4 grz. z zastrz. pr. wykupu za 50 grz. (PG 15, 423); 1521 tenże kupuje od Jerzego Rogaczewskiego części wsi Jabłonowo i Charcice (PG 15, 417); 1522 tenże zapisuje ż. Jadwidze Winiarskiej po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 Jabłonowa i na 1/2 Charcic (PG 15, 450).

1494-1527 Jan Izdbieński, brat Baltazara, Jakuba i Wawrzyńca (PG 11, 55v): 1522 tenże na 1/2 swej wsi I. zapisuje ż. Helenie Jaskóleckiej po 100 grz. posagu i wiana (PG 15, 470v; toż samo na k. 489 pod 1523); 1525 tenże z bratem Jakubem prep. Ś. Ducha w Obornikach za 800 grz. sprzedają Andrzejowi Skrzydlewskiemu Jabłonowo i Charcice z pr. przepędzania bydła przez wieś I. do lasu wsi Jabłonowo i Charcice (PG 16, 78); 1527 temuż Tomasz Śremski sprzedaje na wsiach Śrem i Chalin 6 grz. czynszu rocznego za 100 grz. z zastrz. pr. wykupu (PG 16, 184).

1494-1525 Jakub Izdbieński, brat Baltazara, Jana i Wawrzyńca (PG 11, 55v), 1525 prep. Ś. Ducha w Obornikach (PG 16, 78).

1507 Jadwiga Gnuszyńska wd. po Mik. Izdbieńskim zapisuje cc. swoim Katarzynie i Jadwidze 60 grz. i 40 grz. na sumie 100 grz., jaką mąż zapisał jej na 1/2 I. (PG 13, 128).

1499-1580 pobór: 1499 G. w rejestrze zaległości podatkowych (PG 62, 11v); 1508 pobór: 6 półł. (ASK I 3, 4); 1509 pobór: 3 półł. (ASK I 3, 39); 1510 pobór: 3 półł. (ASK I 3, 248); 1563 pobór: 3 ł., 1 karczma dor. (ASK I 5, 216v); 1577 płatnik poboru: Adam Słopanowski (ASK I 5, 668); 1580 płatnik poboru: Adam Słopanowski: 3 półł., 3 zagr., 1 colonus, karczma z niewielką rolą (ŹD 8; ASK I 6, 88).

5. 1443 Piotr Zajączkowski ma oddać Maciejowi plebanowi z Chrzypska dzies. z I. wymłóconą przemocą (AE I 11); 1602 z rejestru dochodów kościoła par. w Chrzypsku: [dla plebana] dzies. i meszne od kmieci, od zagrodników po 1 gr, z folwarku dzies. (AV 10, 284-285); 1603-07 z wizytacji kościoła par. w Chrzypsku: do par. należy m. in. I., coloni z I. dają plebanowi po 5 gr (AV 3, 37).

6. 1464-85 kapłan Piotr z G., Izdbieński: 1464 tenże toczy proces ze Stan. Nasiekanym mieszcz. z Obornik o 6 grz. posagu oraz szaty wartości 12 grz. i 6 gr tytułem spadku po Jadwidze siostrze Piotra (AC 2 nr 1305); 1485 na prośbę tegoż oraz braci Jana, Pawła i Stanisława dziedziców z Biezdrowa bp pozn. eryguje altarię Ś. Trójcy w kościele par. w Sierakowie (AE III 106v).1501 Jan s. Wacława z Y., student w Krakowie (AS 2, 69); 1517 Wawrzyniec i Wacław [ss.] Wacława z I., studenci w Krakowie (AS 2, 176).

1 Zdaniem KR 5, 28, Przecław przyszedł przed 1418 do Białcza, 1432 jego bratankiem był Michał oraz 1435 Przecław i Bogumił występują jako ss. Małgorzaty, lecz nie wynika to z zacytowanych przezeń źródeł (1418: PZ 5, 77; 1432: PZ 10, 32; 1435: PZ 13 k. 68v, 70).

2 KR 3, 150-151, określa Katarzynę z I. jako c. Anny Niklasowej [Mikołajowej] z Więckowie, lecz nie wynika to z zacytowanych przezeń źródeł (1428: PZ 10, 11).

3 Czy Katarzyna ż. Sędziwoja Siekowskiego (1435) jest identyczna z Katarzyną ż. Piotra Zajączkowskiego (1449)?