TARCZYŃSKIE

jezioro (1338 Muncwyn) na E od wsi Kiełpiny.

1338 granica między cz. bpią i zakonną z. lub. biegnie rz. Wel przez należące do bpa jez. M. (UC nr 261).