ŚWIĘTE

(1298 bona Arnoldi de Waldow, 1314 bona Bertoldi de Waldow, 1414 Swenten, 1495 Swyathe) 7 km na SE od Łasina.

1. Ok. 1423-4 komt. radz. (DK 16); 1495, 1526 z. chełm. (MS 2, nr 499, 4/2, nr 14 824); 1570 pow. chełm., par. Łasin (ŹD 58; Bi. 42, 84).

2. 1298 graniczy z posiadłościami nadanymi Janowi de Nemore wokół jez. Łasińskiego (PrU 1/2, nr 701); 1314 graniczy z lasem Sansin nadanym m. Łasinowi (PrU 2/1, nr 115); 1366 graniczy z Jankowicami (Fr. 1, 319).

3. 1298 posiadłość Arnolda de Waldow1Prawdopodobnie później przybrała nazwę Święte, z cz. którego znów wydzieliła się w końcu XV w. nazwa Wałdówka (Fr. 1, 319 mylnie rozwiązuje jako Święte Hennygsdorf = Jankowice) (PrU 1/2, nr 701); 1422-41 w. m. Paweł Russdorf nadaje panom Contze v. Clement (z Plemiąt) i Hansowi Schoff 50 1/2 ł. we wsi S. na pr. chełm. z sądownictwem wyższym i niższym oprócz drogowego, z obow. 1 służby w zbroi lekkiej i daniny 1 f. wosku i 1 den. kol. (Br. 85); ok. 1423-4 własn. ryc., o 70 ł., obow. do 1 służby w zbroi ciężkiej, Concze z S. ma 8 ł. w Sędzicach Małych na tym pr. co S. (DE 17); 1437-8 tenże właśc S. (Reg. 1, nr 7546a); 1495 Jan Olbracht potwierdza zrzeczenie się przez Jakuba Kostkę 1/2 wsi S. i Wałdówka na rzecz małżeństwa Brochockich tytułem posagu (MS 2 nr 499); 1526 przyw. dany Andrz. Nickiemu i Jerz. Bębnowskiemu na 1/2 dóbr S. i Wałdówka (MS 4/2, nr 14 824); 1570 Mik. Brochocki ma 9 1/2 ł., 3 zagr. (ŹD 58).

6. 1414 szkody woj., dwór Kunza z Wałdówka w S. spalony, strat na 500 grz., mienie jego ludzi os. tamże 1948 grz. (Br. 150).

1 Prawdopodobnie później przybrała nazwę Święte, z cz. którego znów wydzieliła się w końcu XV w. nazwa Wałdówka (Fr. 1, 319 mylnie rozwiązuje jako Święte Hennygsdorf = Jankowice).