ŚWIERCZYNY

(1339 Swirzschin, Swirczin, Swirtczin, Swirtschin, Cwirtzschin, Swirczyn, Swyrczen, Szwierczyn) 10,5 km na W od Torunia.

1. 1339 komt. bierzg. (PrU 3/1, nr 236); 1437-8 komt. tor. (GZ 92); 1520, 1570-1 teryt. m. Torunia, klucz bierzg., par. Świerczynki (MT 544; Bi. 47, 84).

3. 4339 własn. Zak. podzielona na szereg folwarczków o osobnych przyw. (Pr U 3/1, nr 236; MT 544); 1386 Jan v. d. Lippe sprzedaje swój folw. S. Henrykowi z Kamionek (LS nr 176); 1409 Werner Rote i Hannos Bycoln, właśc. folwarku, który kupili za 20 grz. od Kacpra Kalisa (LS nr 209); 1414 czynsz płacą: Gotzesche v. Allen 9 grz. bez 1 wiard., Henryk Grose 5 grz., karczmarz 1 grz. i za zagrodę 16 szk., sołtys za 5 zagród 20 szk.; 1429 komtur tor. nadaje czynsz z S. i Piwnic w wysokości 13 grz. bez 1 wiard. Hannosowi v. d. Merschen mieszcz. tor. (MT 544); 1437-8 36 ł. chł. po 15 szk. z łanu, 4 zagrody dają czynszu 1 grz., karczmarz 1 grz. (GZ 92); 1474 spór między Fryderykiem Rake, który osiedlił w S. chłopów, i Hansem Ziegenhalsem rozstrzygnięty przez bpa chełm. Wincentego Kiełbasę i wdę chełm. Gabr. Bażyńskiego, którzy powierzyli m. Toruniowi administrację S. (MT 544; UC 676); 1503 Jerzy Rubit sprzedaje 46 grz. czynszu z S. i Piwnic na wieczność i dziedz. Jarminowi v. Heyden za 400 grz. (MT 547); 1520 Zygmunt I nadaje S. z in. wsiami Toruniowi w zamian za 1/2 posiadłości zamkowych w Świeciu n. Wisłą (MS 4/2, nr 12 483; UC nr 816); 1570-1 14 chł., 3 zagr., karczma, 4 komorników (Zap. 20, 317).

4. 1339 komtur bierzg. Jan Nothaft nadaje mieszczanom tor. Henrykowi v. Balge i jego bratu Janowi 8 ł. we wsi S. dziedz. z prawem wypasu bydła i zbierania drzewa na nieużytkach i w zaroślach Zak. w Bierzgłowie na potrzeby ich folw. w S.; płacić mają czynszu po 15 szk. z łanu (Pr U 3/1, nr 236; MT 622); 1346-7 komtur bierzg. Henryk Kransfeld nadaje mieszcz. tor. Henrykowi v. Limburg 10 ł. w S. na pr. chełm. za czynsz 15 szk. z łanu z pr. wypasu w zaroślach bierzg. i hodowania owiec; przyw. wznowiony w 1352 (PrU 4, nr 282; PrU 5, nr 1; MT 544).