ŚWIERCZYNY

(1325 Swyrcina, Swirczen, Swerczyny) 6 km na SE od Brodnicy.

1. 1570 pow. mich., par. Cielęta (Bi. 54, 84).

3. 1325 własn. rycerza Grzymisława (PrU 2/2, nr 503); 1446 Jenichen z S. obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (PlO 129); 1526 Jan z Turzna i Krzysztof Osiecki otrzymują przyw. na wsie S. i in. (MS 4/2, nr 5083); 1557 Ant. Mysłowski oddaje w zastaw folw. 2 1/2 ł. i gospodarstwo chł.; 1558 Ant. Iłowski oddaje swą cz. w S. Marc. Elżanowskiemu, zatrzymując sobie karczmę i świadczenia szarwarkowe (PlO 129); 1570 Jadw. Osieczkowska ma 12 ł. chł., Elżanowski junior 14 ł. chł., Mac. Osieczkowski 6 ł. chł. (ŹD 45, 60, 63).

5. 1325 bp płocki Florian ma na zasadzie porozumienia z w. m. Wernerem v. Orseln otrzymywać zamiast dzies. 8 grz. z S. i Cieląt (PrU 2/2, nr 503; PlO 129).

6. 1414 szkody woj. w S. na 1000 grz. (PlO 129).