SZYNYCH

(ok. 1423-4 Schoneyche, 1402-16 Neuwekirche, 1588 Schymeth) 9 km na SW od Grudziądza.

1. 1402-16 par. S. (EZ 9, 312); 1423-4 wójt. lip. (DK 6); XVI w. teryt. bpstwa chełm. i m. Chełmna, par. S. (Bi. 60, 84).

2. 1364 S. graniczy z Podwieskiem, Wisłą, Łunawami, Gogolinem, Sztynwagiem, jez. Rządz i dębem na granicy Lykow (?) (Sch. 334).

3. Ok. 1340 własn. m. Chełmna (UC nr 270); 1392 układ kap. chełm. z radą m. Chełmna dot. bpiego korca: ze wsi miejskiej S. mają dawać od 2 pługów (UC nr 409); ok. 1423-4 z Bartuschdorffu1Osada nie zidentyfikowana i N. mają obow. 1 służby w zbroi lekkiej (DK 6); XVI w. własn. m. Chełmna (Bi. 60).

4. 1364 przyw. lokacyjny wznowiony 1472 na 80 ł., z czego 64 ł. nadane po 4 ł. mieszczanom dziedz. na pr. chełm. z zakazem odsprzedaży, 4 ł. należą do kościoła, reszta ma być rozdzielona później; wieś ma płacić z łanu 1 grz. czynszu do ratusza chełm., dzierżawcy są wolni od szarwarku, sądownictwo wolne, wpływy z kar mają być dzielone na 3 cz. dla miasta, dla sołtysa i dla urzędnika leśnego; pierwsi dzierżawcy: Herman Koler, Tideman v. Diere, Hermann Witte, Klaus Rebenitz, Paweł Gleser, Hans More, Herman Flaming, Hans Langen, Bertold Witte, Klaus Krancke, Lorenc Krancke, Mik. Sundheyn, Henryk, Piotr Koler, Schadewald, Mik. Krenich, Hans Steynweg (Sch. 334-5).

5. Ok. 1340 brat krzyż, rycerz Jan, kanonik i oficjał kościoła chełm., oświadcza, że mieszczanie chełm. mają pr. wybudować nowy kościół w S. niezależny od kościoła w Sarnowie, gdy tylko nadejdzie zezwolenie bpa chełm., do czego nie chciał dopuścić pleban z Sarnowa (UC nr 270); 1402-16 w N. wakuje parafia, bp chełm. przekazuje ją na miesiąc prezbiterowi Piotrowi, przez ten czas może on się postarać o prezentację w. m. (EZ 9, 312); 1411 w. m. Henryk v. Plauen prezentuje bpowi Arnoldowi Kaspra Alphela na plebana w N. (EZ 9, 309); 1445 par. w N. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); kościół zniszczony w czasie wojen szwedzkich XVII w. (DCh 342).

7. F 6-10 151-2.

1 Osada nie zidentyfikowana.