SZYNWAŁDZIK

(1434) 7 km na NE od Łasina. 1434 w. m. Paweł Russdorf nadaje Konr. Grűnenbergowi 10 ł. opust. w Szynwałdzie na pr. chełm. z wyższym i niższym sądownictwem oprócz drogowego, z obow. służby w zbroi lekkiej, daniny 1 f. wosku i denara kol. albo 5 den. chełm., oraz płużnego 2 korców ozimego zboża od pługa (Br. 85; Fr. 1, 315-6); XVI w. własn. szlach., pow. chełm., par. Szynwałd (Bi. 42, 84).