JAWORY

(1404 or. nazwisko: Jaworski, 1424 or. Jawore, 1563 Jawori) 5,5 km na NW od Borku.

1. 1445 n. pow. kośc. (PG 2, 113); 1510 par. Jeżewo (LBP 151).

2. 1424 w podziale Jeżewa określono, że jedna z jego cz. leży w stronę J. pod Dolskiem (KoścZ 8, 39v); 1513 w rozgraniczeniu Lipówki i Brześnicy wymieniono drzewo wielkie zw. brzost, nad Obrą, uważane za kopiec narożny, który dzieli dziedziny Lipówka, Brześnica, Jeżewo i J., na którym odnowiono 4 naciosy w kształcie krzyża (KoścZ 18, 398).

3. Własn. szlach. 1404 Michał Jaworski (WR 1 nr 561).

1424 Dziersław Wczele [niegdyś z Wieszczyczyna] zastawnik w J. i Ostrowiecznie toczy proces z Krystynem Jeżewskim (KoścZ 5, 501, dawniej k. 152; KR 3, 64, podaje, że Krystyn zastawił Zawory [!] i Ostrowieczno Dziersławowi Wczele, cytując zapiskę z ok. 1424 (KoścZ k. 77, lecz nie udało się jej odszukać).

1429 Tomasz z Babina [pow. pyzdr., k. Środy] (PG2, 113).

1429-45 Wojc. Górski, z Góry [pow. pyzdr., k. Bnina]: 1429 tenże powoduje wywołanie dok. przeniesienia własności dziedzin J., Stawiszyn [pow. kośc., potem pyzdr., k. Borku] i Parsk, które nabył od Tomisława z Babina drogą zamiany z dodatkiem 300 grz. szer. gr, a nikt nie zgłasza roszczeń do tych dziedzin z tytułu pr. bliższości (KoścZ 9, 227); 1445 tenże, stolnik pozn., sprzedaje wieś J. za 150 grz. Wyszocie dz. w Starkowcu (PG 2, 113).

1445-76 Wyszota Starkowiecki, ze Starkowca [pow. pyzdr., k. Kobylina] (PG 2, 113; PG 9, 5); 1472 tenże kupuje 1/2 wsi J. od Anny wd. po Broniszu z Ostrowieczna za 400 grz. (PG 8, 161v); 1476 tenże kupuje 1/2 wsi J. od Małgorzaty ż. Wacława (Wathslaw) z Bartoszewic [Małych] za 200 grz. (PG 9, 52v).

1474 Jan Sośnicki [ze wsi Sośnie w pow. pyzdr., obecnie Suśnia] kupuje od Wyszoty ze Starkowca całą [!] wieś J. za 300 grz. oraz zapisuje ż. Katarzynie na 1/2 tej wsi po 100 grz. posagu i wiana (PG 9, 5).

1479 uwolnienie wsi J. od sumy głównej 100 grz. szer. półgr i 8 grz. czynszu rocznego na rzecz altarii Ś. Jana Chrzc. w kościele par. w Dolsku, a przejmujący czynsz zobowiązuje się zapłacić 6 grz. czynszu, z którym zalegał Jan Malechowski [z Malechowa k. Dolska, obecnie Małachowo] zm. dziedzic w J. (AE III 2v).

1537 Bartłomiej Sośnicki prep. w Koźminie [pow. pyzdr.] sprzedaje bratu swemu Mik. Sośnickiemu wsie Sośnie w pow. pyzdr. i J. w pow. kośc. oraz mł. zw. Błożek w m. Zduny w pow. kal. (PG 17, 140v).

1510 dziedzic siedzi na 3 kwartach roli [niegdyś] kmiecej, 6 1/4 ł. os. kmiecych (LBP 151); 1530 pobór: 2 ł., pozostałe łany opust., co zaprzysiężono (ASK I 3, 126v); 1561 pobór: 3 1/2 ł. (ASK I 4, 170); 1581 pobór: 7 półł., 1 zagr. (ŹD 71; ASK I 6, 499v).

5. 1510 dla plebana w Jeżewie wiardunki dzies. z 3 kwart roli [niegdyś] kmiecej, na której siedzi dziedzic oraz z 6 1/4 ł. os. kmiecego, ponadto meszne (LBP 151).

7. 1412 (K 2, 255, na podstawie KoścZ k. 192, lecz tej wiadomości nie udało się odszukać).

Uwaga: W l. 1386-1405 występuje Piotr (też jako Piotr Ditmar) Jawor, Jaworski kramarz i mieszcz. pozn. oraz w l. 1386-1400 [jego ż.?] Kat. Jaworska kramarka pozn. (Lek. 1 i KP wg indeksu); nie ma jednak pewności, czy można ich łączyć z naszą osadą J.