JAŹWINY

(1406 or. Jaszwini, 1409 [Jaswiny], Iaszwini, 1429 Jaszwyny) niezident. osada, prawdop. w okolicy Ryczywołu lub Rogoźna.

1. [Pow. pozn.]

3. Własn. szlach. 1406 Więchna (Wanchna)1Prawdop. identyczna z Wichną z → Boruchowa k. Rogoźna z l. 1389-92. Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. VI, z. 1, Wrocław 1981, łączy z tym samym imieniem formy Wachna (s. 6), Wichna (s. 52-53) i Więchna (s. 86-87) w sporze z Andrzejem i Jakuszem o część J. (KP nr 2581); 1409 Małgorzata z Rogoźna dowodzi przeciwko Jakuszowi Jaźwińskiemu (Jaswinski), że jej matka zapłaciła jej mężowi 10 grz. posagu (WR 1 nr 664); taż (?) Małgorzata (Machna) oznajmia, że na mocy ugody w Rogoźnie Jakub [z J.] jej szwagier zadośćuczynił jej roszczeniom w sprawie wiana (ratione dotalicii), zapisanego na J., wobec czego ustępuje z tejże dziedziny (PZ 3, 88v; ZSW nr 1312): 1429 Więchna (Wyanchna) niegdyś z J. w sporze z Dobrogostem z Ludom; pełnomocnikiem Więchny jest Tomal z Boruchowa, a Dobrogosta Michał ze Skrzetusza (PZ 11, 8v).

1 Prawdop. identyczna z Wichną z → Boruchowa k. Rogoźna z l. 1389-92. Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. VI, z. 1, Wrocław 1981, łączy z tym samym imieniem formy Wachna (s. 6), Wichna (s. 52-53) i Więchna (s. 86-87).