TOMKI

(1414 Thomen, Tommen) 12,5 km na NW od Brodnicy.

Przed 1415 wieś chł. w komt. radz., 22 ł. płacą czynszu 6 grz. (Br. 110); 1414 szkody woj. w T., wieś o 22 ł., spalona, 14 ł. opust., 8 ludzi zabitych lub zabranych, strat na 125 grz. (PlO 63; Br. 148); XVI w. własn. szlach., pow. mich., par. Lembarg (Bi. 54, 84).