KĄKOLEWO

(1391 [Kankolewo], 1394 or. Kankolewo, 1400 Konkolewo, 1405 Køcolewo, 1407 Cancolewo, 1424 Kąkolewo) 3 km na S od Osiecznej.

1. 1467 n. pow. kośc. (PG 6, 241); 1426 n. par. własna (ACC 9, 225v); 1510 dek. Kościan (LBP 135).

2. 1492 K. graniczy z Pawłowicami (PG 10, 166); 1499 bory, łąki, wzgórze zw. Lutomierza, 2 stawy, wiatrak, gran. z Nową Wsią [k. Rydzyny] → p. 3.

1510 K. graniczy z Trzebinią (LBP 132).

1530 ł. opust. zw. Niklewski w K. → p. 3.

1581 mł. korzecznik o 1 kole → p. 3.

3. Własn. szlach. 1391-1416 Hanlin (Henlin, Anlin, Halin) Krakwicz Kąkolewski dz. K. (Lek. 2 nr 1570, 2065, 2309; Wp. 3 nr 2019; WR 3 nr 1, 587).

1399-1406 Piotr Krakwicz Kąkolewski z K., brat [może przyrodni? (frater uterinus)] Hanlina (Lek. 2 nr 2309, 2585; Wp. 3 nr 2019: WR 3 nr 119, 310):

1399 Hanlin i Piotr Kąkolewscy w sporze z Mik. Moreckim [z Mórki; może również z Międzyborza?] o 150 grz. (Lek. 2 nr 2376); 1400 ciż z tymże Mikołajem w sporze o 120 grz. (Lek. 2 nr 2507, 2508, 2514, 2540); Piotr Kąkolewski w tymże sporze ma zdecydować, czy zapłaci w ciągu roku należne 120 grz., czy też będzie płacił Moreckiemu czynsz 12 grz. zabezpieczony na kmieciach posiadających woły (Lek. 2 nr 2563); Hanlin i Piotr Krakwicze [z K.] przegrywają proces z Zewrzydem Kotwiczem o 100 grz. poręki (KP nr 1114); 1403 Helena ż. Piotra z K. na podstawie wyroku sąd. będzie odpowiadała ze swej oprawy (de sua donacione) na pretensje Mikołaja z Mórki, a nie będzie odpowiadać na pretensje Zewrzyda Kotwicza (KoścZ 2, 61); 1405 Hanlin z K. przegrywa proces o 120 grz. z Januszem i Bartoszem [Wesenburg z Gostynia] ss. Bartosza wdy pozn. (ZSW nr 955; WR 3 nr 279).

1413-24 Janusz Krakwicz z K. [s. Piotra Krakwicza1W SzPozn. 139, uznano go za osobę identyczną z Hanlinem; posiadane przez nas przekazy źródłowe (→ niżej: 1421 wystąpienie Janusza z braćmi i dane przytoczone w przyp. 2) przeczą tej identyfikacji] (WR 3 nr 468; Wp. 5 nr 245, 263; BR 628 nr 52; KObceRyc. 58): tenże jako współrodowiec matki Janusza Jurkowskiego zeznaje, że ma h. wyobrażający 3 karpie o 1 głowie i że jest zawołania Krakwicz (MHP nr 109); 1424 tenże dowodzi przy pomocy świadków, że dał Jaśkowi i Mikołajowi [z Rąbinia] 1/5 K. wartości 300 grz., a w zamian otrzymał od nich 2 części Rąbinia [tamże występuje w następnych latach jako Rąbiński] (WR 3 nr 1107);

1432 tenże jako Kąkolewski pozwany został przez Benedykta pleb. z Sieniowa (ACC 16, 7v); → niżej: tenże łącznie z braćmi l. 1421, 1429.

1415-48 Dziersław Kąkolewski [s. Piotra] (WR 3 nr 535, 1418; KoścZ 4, 131v): 1428 tenże w sporze z Mik. Krowiną altarystą ze Wschowy (KoścZ 9 k. 1v, 28v, 79); 1429 tenże oraz Janusz z Rąbinia zeznają, że są winni 20 grz. szer. gr Pakoszowi Konarskiemu [z Konar k. Miejskiej Górki] (KoścZ 9 k. 191, 233v); 1448 tenże stryjem [ale nie rodzonym] Jadwigi c. Piotra z Godurowa (PG 3, 27); → niżej: tenże łącznie z braćmi 1421, 1429.

1417 Jarosław z C. [s. Piotra] w sporze z Liskiem [Wyskotą] Oporowskim w sprawie dok. przysądnego opiewającego na 35 grz.; Lisek ma okazać dok. król. (KoścZ 5, 152v); → niżej: 1421; 1406-53 tenże → p. 6.

1420-30 Niklas (Nikel) Kąkolewski [s. Piotra] (WR 3 nr 769a, 1350; KoścZ 9, 252): 1432 jego dzieci [a więc Niklas już nie żyje?] toczą spór z Bernardem Oderwolfem z Luboni (KoścZ 10, 98v); → niżej: tenże łącznie z braćmi l. 1421, 1429.

1421-38 Szczepan (Stephanus) Krakwicz Kąkolewski [s. Piotra] (WR 3 nr 1100, 1311; KoścZ 9 k. 65, 136, 179v; KoścZ 10, 209v): 1429 tenże w sporze z Pakoszem z Konar, któremu ręczył za Dziersława Srzeńskiego [niezident.], że ten zapłaci Pakoszowi 100 grz. posagu [nie wiadomo, czyj to posag] (PG 9 k. 147, 172v, 187v); 1429 tenże niegdyś w K. w sporze z Januszem z Czerwonego Kościoła [obecnie Czerwonawieś] (KoścZ 9 k. 151, 172, 188); 1434 tenże kupuje od Janusza z Czerwonego Kościoła za 600 grz. Lubonie (PG 1, 52v); 1438 tenże zapisuje ż. Katarzynie po 300 grz. posagu i wiana na 2 częściach Luboni (PG 1, 147v); 1444 tenże z → Luboni (KoścZ 12, 489); → niżej: tenże łącznie z braćmi; 1432 tenże → p. 6.

1421 bracia Janusz, Niklas, Dziersław, Szczepan i Andrzej Kąkolewscy z K.2Na podstawie tego, że Jarosław został zapisany na studia w Krakowie jako s. Piotra (→ p. 6), wszystkich wymienionych tu braci możemy uważać za ss. Piotra w sporze z Januszem Sulewskim z Sulewa [k. Osiecznej, obecnie Sulejewo] mają stawić w sądzie swego brata Jarosława [kan. pozn. i gnieźn.] (PZ 7, 8); 1429 ciż wraz z in. osobami ręczyli Janowi Korzbokowi z Zawady za Janusza z Luboni na sumę 140 grz. bez 2 kóp gr i płacą kary z powodu niespłacenia długu (KoścZ 9 k. 220v, 228v, 252, 278, 278v).

1445-71 Andrzej Kąkolewski z K. [s. Piotra] (AC 2 nr 1601; ACC 44, 28): 1445 tenże kupuje od Mac. Borka Osieckiego kaszt. nak. za 300 grz. Lipno (PG 2, 106v); tenże bierze udział w sporze toczonym przez plebana z Lipna z kmieciami tamże o dzies. (ACC 28 k. 64, 137v); 1457 tenże kupuje od Tomasza z Karmina za 310 grz. Sienno (PG 5, 67); 1465 tenże kupuje od Mik. Tworzyjańskiego za 250 grz. części w Tworzyjanicach i w Tworzyjankach [obecnie Tworzanice i Tworzanki] (PG 7, 271); 1465 tenże zapisuje 3 grz. czynszu rocznego z C. z zastrz. pr. wykupu za 36 grz. dla altarysty w C. → p. 5; 1466 tenże na mocy wyroku oficjała ma płacić dzies. z nowizn [ról nowo wykarczowanych, prawdop. w Siennie] plebanowi w Goniębicach (ACC 45, 127). 1467 tenże sprzedaje Bartłomiejowi niegdyś Drzewieckiemu [ze wsi Drzewce k. Ponieca] za 300 grz. 1/2 Kociug (PG 6, 135v); 1471 tenże zapisuje Katarzynie żonie swego s. Mikołaja po 200 grz. posagu i wiana na wsi Lipno (PG 8, 121v); tenże kupuje od Jana Tworzyjańskiego za 325 grz. części w Tworzyjanicach i Tworzyjankach (PG 8, 121v); [jego s. Kasper, który niekiedy używał nazwiska Kąkolewski posiadał → Lipno i → Zaborowo].

Spadkobiercy Dziersława z K.: 1467 Paweł (Paszek) z K. [brat Franciszka, prawdop. s. Dziersława] zapisuje ż. Annie po 100 kóp gr posagu i wiana na połowie części w K., które mu przypadną w działach braterskich [z bratem Franciszkiem?] (PG 6, 133).

1467-91 Franciszek Kąkolewski [brat Pawła, prawdop. s. Dziersława]: 1467 tenże kupuje od Uniesława niegdyś Kokorzyńskiego 1/3 z połowy Bielewa i Bielewka za 250 grz. (PG 6, 133v); 1467 tenże sprzedaje Januszowi Strzeleckiemu [ze wsi Strzelce Wielkie k. Gostynia] 1/2! Bielewa i 1/2! Bielewka [poprzednio była mowa o 1/3 z 1/2] za 100 grz. (PG 6, 135); 1467 tenże daje s. Szczepanowi cz. K. w zamian za jego majątek po matce [w Bielewie i w Bielewku, → niżej: transakcje Szczepana] zastrzegając sobie pr. wykupu tej cz. K. (PG 6, 135); 1469 tenże kupuje od Mikołaja z Kuranowa [obecnie Koronowo] całe Kuranowo za 400 grz. (PG 8, 43v); 1470 tenże zapisuje [pierwszej?] ż. Jadwidze po 100 kóp gr posagu i wiana na Kuranowie (PG 8, 60v); 1470 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mikołajowi z Goniębic Żakowo za 150 grz. (PG 8, 60); 1475 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Kąkolewskiego [s. Andrzeja] 1/2 Trzebini za 80 zł węg. (PG 9, 32); 1476 tenże zamienia części w K. z Barbarą ż. Andrzeja Miaskowskiego, swą bratanicą (nepos) [zapewne c. Pawła]: on jej daje swą cz., którą niegdyś otrzymał w dziale z bratem Pawłem, a w zamian otrzymuje od niej in. część: 2 ł. [ze swej cz.] Barbara sprzedaje stryjowi z zastrz. pr. odkupu za 80 grz. (PG 9, 63); 1476 tenże zw. Kuranowski z K. sprzedaje Mik. Goniębickiemu Kuranowo i Żakowo za 630 grz. (PG 9, 47); 1476 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Borka z Osiecznej 6 ł. w Łuniewie [obecnie Łoniewo] za 100 grz. (PG 9, 45); 1491 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu 2 ł. os. w Łuniewie i 2 ł. opust. we wsi Jeziorko [k. Osiecznej] od Elżbiety ż. Andrzeja Lubiatowskiego za 55 zł węg.; Elżbieta posiadała te łany na tych samych warunkach od Mik. Borka Osieckiego [z Osiecznej] (PG 10, 148v); 1502 tenże wymieniony jako zm. (PG 12, 223v).

1467-79 Szczepan (Stephanus) Kąkolewski s. Franciszka z K. sprzedaje Januszowi Strzeleckiemu swoje części w Bielewie i Bielewku, które posiada jako majątek po matce, za 320 grz. [→ wyżej: transakcje Franciszka] (PG 6, 134v); 1467 tenże otrzymuje od ojca cz. K. z zastrz. pr. wykupu w zamian za dobra po matce, które miał w Bielewie (PG 6, 135); 1478 tenże zapisuje swej macosze Jadwidze po 100 kóp posagu i wiana na 1/4 K. [przenosi jej oprawę ze sprzedanego Kuranowa?, → wyżej: l. 1470 i 1476] (PG 9, 106); 1479 tenże ma pr. wysuwać jakieś roszczenia do wsi → Międzychód [k. Dolska] (KoścG 2, 62).

1470 Agnieszka Kąkolewska [zapewne c. Dziersława] cysterka w Owińskach zapisuje swej siostrzenicy Annie Dąbrowskiej [skąd?] również zakonnicy w Owińskach czynsz roczny 6 grz. na cz. K., która niegdyś należała do Dziersława Kąkolewskiego (PG 8, 54).

1472 Anna wd. po Pawle z K. z matką Jadwigą wd. po Grzymku Niegolewskim otrzymuje od Marcina Nowomiejskiego [Będlewskiego z Łodzi, tenut. w Mieścisku (które było też nazywane niekiedy Nowym Miastem) pow. gnieźn.] czynsz 11 grz. zapisany na Czerwonym Kościele z zastrz. pr. wykupu za 200 zł węg. (PG 8, 160); 1472 taż, nazwana żoną Franciszka! Kąkolewskiego, z tąże matką otrzymuje od Mik. Bnińskiego kaszt. kam. 24 zł węg. czynszu rocznego, zapisanego na wsi Tulce i na wsi Pełczyn [w pow. pyzdr.] (PG 8, 133); 1479 taż Anna Niegolewska wd. po Pawle Kąkolewskim kupuje od Marcina z Będlewa jego pr. do sumy 80 grz. z Brodów (PG 9, 108).

1501 Andrzej i Maciej bracia niedz. z K., ss. Franciszka, mają zapłacić 3 grz. kary z powodu nieuiszczenia sumy 40 zł węg. i 5 zł węg. szkody Janowi i Marcinowi z Punina [obecnie Ponin] oraz ich ciotce (amita) Agnieszce (KoścZ 18, 21); 1502 ciż sprzedają Winc. Sierpowskiemu swoje części wsi Dębowa Łęka za 200 zł węg. (Wsch. 1, 39v); 1502 ciż sprzedają z zastrz. pr. odkupu [nie wiadomo komu] 7 3/4 ł. w Łuniewie [obecnie Łoniewo]; łany te wspomn. bracia też posiadali z zastrz. pr. odkupu (PG 12, 223v); 1505 ciż w sporze o pr. patronatu altarii w K., → p. 5; 1510 ciż posiadają folw. [folwarki?] w K., → niżej.

1501 Stan. Krakwicz Kąkolewski, s. Pawła → p. 6 i p. 83Poza informacjami zawartymi w AS i w SzPozn. brak o nim jakichkolwiek przekazów źródłowych.

1507 Małgorzata c. Franciszka Kąkolewskiego żoną Mac. Mchowskiego ze wsi Mchy (PG 13, 126).

Spadkobiercy Andrzeja s. Piotra z K.:

1471-92? Mik. Kąkolewski [s. Andrzeja, brat Baltazara oraz zapewne również Kaspra Kąkolewskiego vel Zaborowskiego z → Zaborowa k. Książa i z → Lipna oraz Jana Sieńskiego albo Kąkolewskiego z Sienna k. Osiecznej i z Trzebini]: 1471 → wyżej: Andrzej, posag i wiano dla Katarzyny ż. Mikołaja; 1475 tenże Mikołaj dzieli się majątkiem z bratem Baltazarem: Mikołaj otrzymuje 1/2 K., a Baltazar – 1/4 K. i 1/2 Trzebini z mł. wodnym (PG 9, 20v); 1485 tenże zapisuje ż. Dorocie po 100 grz. posagu i wiana na swej cz. K. (PG 10, 21v); 1487 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Macieja i Bartłomieja z Pawłowic za 100 zł węg. Nową Wieś [k. Rydzyny] (PG 10, 90v; KoścG 3, 67v); 1488 tenże kupuje od Macieja i Dobrogosta braci z Pawłowic za 310 zł węg. tęże Nową Wieś (PG 10, 102); 1488 tenże śwd. (CP 5 nr 4); 1493? (recte a. 1492?4Zapiska ta znajduje się na karcie oprawionej między in. zapiskami z 1493 r., istnieje jednak możliwość, że oprawiono ją błędnie; w PG 10, 174, Mikołaja nazwano zmarłym już w 1492 r., i ta datacja wydaje się bardziej wiarygodna) tenże z [bratem] Janem [Sieńskim] z Trzebini ręczą za dzieci Wawrz. Białojezierskiego (PZ 22, 99).

1474-93 Baltazar (Balcer) Kąkolewski [s. Andrzeja, brat Mikołaja]: 1474 tenże sprzedaje Mik. Goniębickiemu za 110 grz. Żakowo Małe (PG 9, 16v); 1475 tenże w działach z bratem Mikołajem (→ wyżej) otrzymuje 1/4 K. i 1/2 Trzebini z młynem wodnym (PG 9, 20); 1475 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu od Mik. Borka z Osiecznej za 60 zł węg. 1/2 Łuniewa (PG 9, 40); 1493 tenże zapisuje ż. Annie c. Jana Łęckiego [z Łęki Wielkiej?] po 100 kóp gr posagu i wiana na swej cz. K. (PG 10, 181v).

1492-1511 Bartłomiej Kąkolewski s. zm. Mikołaja: 1492 tenże z bratem małol. Wojciechem sprzedają Bartłomiejowi Pawłowskiemu [z Pawłowic k. Rydzyny] Nową Wieś [k. Rydzyny] za 310 grz. (PG 10, 174); 1493 Bartosz i Wojciech z K. kupują za 90 zł węg. z zastrz. pr. odkupu od Jana Kopaszewskiego jego pr. do 1/3 Czerwonego Kościoła i przezysków tamże (PG 10, 193v); 1499 ciż bracia dzielą się dobrami; Bartłomiej otrzymuje w K.: 1/2 folw. z 1/2 inwentarza k. roli Jana Dworaka, bór leżący k. działu Franciszka z K., łąki, 2 stawy k. wzgórza zw. Lutomierza, 4 kmieci (Jan Dworak na 1 ł., Golthman na 3/4 ł., Nycz Celdar na 1/2 ł. oraz Matys Krawiec na 1/4 ł., który uprawia też 1/2 ł. opust., który zowią półł. karczmarza), 1 1/2 ł. opust. (uprawia go Dworak), zagrodnika zw. Staniek, zagrodniczkę zw. Szczeblewa oraz 46 1/2 zł węg. zabezpieczonych na Czerwonym Kościele; Wojciech otrzymuje w K.: 1/2 folw. z całym dworem i 1/2 inwentarza, role leżące przy granicy [z działem] Balcera, bór, wiatrak, 3 kmieci (Bartosz na 1 ł., Kasper Maj i Gerhar[d], każdy na 3/4 ł.), karczmę k. granicy z Nową Wsią z 1/2 ł. roli, zagrodnika zw. Marzlik i zagrodniczkę zw. Gunterka (PG 12, 35-36); 1502 tenże Bartłomiej kupuje od brata Wojciecha jego cz. C. za 300 grz., a sprzedaje mu z zastrz. pr. odkupu za 200 grz. 8 ł. w Czerwonym Kościele (PG 12 k. 185, 185v); 1505 tenże bierze udział w sporze o pr. patronatu w K. → p. 5; 1505 tenże Bartłomiej Kąkolewski sprzedaje z zastrz. pr. odkupu bratu Wojciechowi 8 ł. w Czerwonym Kościele, w tym 5 ł. os. [i 3 ł. opust.] za 220 grz. (PG 13, 47); tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mik. Czackiemu 1/3 Czerwonego Kościoła za 124 zł węg. (PG 13, 63v); 1509-10 sąd komisarzy król. przysądza Wojciechowi Kąkolewskiemu cz. w K. oraz folw. i mł. na Obrze w K. a także 1 ł. os. w Czerwonym Kościele skonfiskowane jego bratu Bartłomiejowi z powodu niedopełnienia obowiązku pospolitego ruszenia, a król ten wyrok potwierdza (MS 4/2 nr 9268, 9326, 9577); 1510 Bartłomiej Kąkolewski sprzedaje z zastrz. pr. odkupu [stryjowi] Janowi Sieńskiemu 1/4 C. za 200 grz. (PG 14, 114); 1510 tenże wśród dziedziców K. → niżej; 1511 tenże wydzierżawia na 3 l. od pleb. Macieja z Gostynia dochody kościoła par. w Czerwonym Kościele (ACC 88, 107v); 1511 tenże sprzedaje swemu [bratu stryj.] Andrzejowi s. Baltazara 1/4 K. z wiatrakiem i z 1/4 boru [w K.] za 800 zł węg. (PG 14, 132v); 1514 Czerwony Kościół jest w posiadaniu braci z Miaskowa, którzy nabyli go z zastrz. pr. odkupu od Bartłomieja i Wojciecha Kąkolewskich za 700 grz. (KoścZ 18, 563v).

1492-1514 Wojc. Kąkolewski [brat Bartłomieja] → wyżej: transakcje Bartłomieja; 1511 tenże śwd. (AC nr 1657; A 216).

1505-07 Jan Sieński [s. Andrzeja Kąkolewskiego, zapewne brat Mikołaja i Baltazara]: 1505-06 tenże patronem altarii w K. → p. 5; 1507 tenże dzierżawcą (tenutarius) w K. [→ wyżej, → niżej: jego transakcje z braćmi i bratankiem dot. K.] (ACC 84, 129).

1507 Andrzej s. zm. Baltazara Kąkolewskiego kupuje z zastrz. pr. odkupu od [stryja] Jana Sieńskiego za 100 kóp gr 1/2 Trzebini (PG 13, 116v); 1510 tenże posiadacz 1/2 Łuniewa i 1/2 sołectwa tamże ma otrzymać od Andrzeja z Górki s. Łukasza sumę wymienioną w akcie kupna (z zastrz. pr. wykupu) tej wsi zawartym za życia Baltazara Kąkolewskiego [wynika stąd, że Andrzej Górka ma być kolejnym “zastawnym” nabywcą 1/2 Łuniewa] (PG 66, 260); 1510 tenże ze stryjem Janem Sieńskim sprzedaje Andrzejowi Górce [s. Łukasza] Trzebinię za 450 zł węg. (PG 14, 92); 1511 tenże kupuje 1/4 K. od Bartłomieja Kąkolewskiego → wyżej; 1530 tenże? kupuje Lipno od [swego brata stryj.] Andrzeja Zaborowskiego vel Lipieńskiego za 1200 grz., a równocześnie sprzedaje mu 1 ł. opust. w K., zw. Niklewski oraz zapisuje mu w dożywocie czynsz roczny 11 grz. z K. (PG 16 k. 342, 342v).

1530 Małgorzata c. zm. Mac. Włostowskiego, wd. po Bartłomieju Kąkolewskim, żoną Jana z Grunówka (PG 16, 340).

1510 w K. 3 folwarki [należą do] 4 panów: Bartłomieja, Andrzeja Większego, Andrzeja Mniejszego i Macieja5Byli to: Bartłomiej s. Mikołaja oraz Andrzej s. Baltazara (obaj wnukowie Andrzeja s. Piotra) oraz bracia Andrzej i Maciej ss. Franciszka, wnukowie Dziersława s. Piotra. LBP nie wymienia żyjącego jeszcze Wojciecha brata Bartłomieja (→ wyżej); we wsi 24 ł., w tym 19 ł. os. i 5 ł. opust., które nieraz kmiecie uprawiają, wiatrak, karczma plebańska (LBP 135); 1530 pobór; cz. Sapińskiego [z Sepna?]: 6 ł., wiatrak i karczma; cz. Andrzeja: 4 ł. (ASK I 3, 123); 1535 zaległy pobór od 1 karczmy opust. (ASK I 5, 143); 1563 pobór; cz. Kąkolewskiej: 10 ł., wiatrak dor., 4 komor., 1 karczma dor.; cz. Sapińskiego: 8 ł., 2 wiatraki dziedz., 1 karczma dor., 3 rzem., 1 komor., wyszynk gorzałki (ASK I 4, 155-155v); 1566 Mac. Kąkolewski płaci pobór: 10 ł., karczma dor., wiatrak dziedz., 3 zagr.; Stan. Sapiński płaci pobór:: 8 ł., 2 wiatraki dziedz., 3 rzem., 4 zagr. (ASK I 4, 251); 1581 Mac. Kąkolewski płaci pobór: 11 ł., 3 kwarty roli, 2 zagr. z rolą, 1 zagr. wolny, 2 komor., 1 rzem., owczarz płaci od 15 owiec, wiatrak dziedz.; Stan. Sapiński płaci pobór: 7 1/2 ł., 8 zagr., owczarz płaci od 20 owiec, mł. korzecznik o 1 kole, 2 wiatraki dziedz. (ŹD 74; ASK I 6, 505v).

5. Plebani i altaryści w K.: 1426 Jerzy pleb. [Now. 2, 430, nazywa go Grzegorzem!] (CoPr. 2 k. 23v, 24v; ACC 9, 225v); 1440 Wojciech pleb., 1461 Jan altarysta, 1465-67 Wojciech altarysta, 1467 Mik. Abramek z Ostroroga altarysta, 1468 Andrzej pleb., 1469-71 Jan altarysta, 1475 Andrzej altarysta, 1504-05 Mik. Ostrowski altarysta, 1505-06 Jakub Malicki altarysta, a. 1507 zm. Piotr Ostrowski pleb., 1507-10 Mikołaj z Książa pleb. i altarysta, 1512-13 Stan. Malewski, współdziedzic Malewa, pleb. i altarysta (KoścZ 19, 36; ACC 89, 111); → niżej.

Parafia w K.: 1440 Wojciech pleb. z K. w sporze z Anikową [mieszczką] z Dolska w sprawie jakiegoś testamentu (AC 2 nr 1086); 1468 Andrzej pleb. w C. upomina się u kmieci z Karchowa o wiardunki: dzies. z 8 ł., a kmiecie zeznają, że w Karchowie są tylko 4 ł. (AE II 210); 1507 Mik. Ostrowski były altarysta w C., pleb. w Otocznie [pow. gnieźn.], upomina się u Mikołaja pleb. w C. o 28 ksiąg, 3 srebrne pacyfikały i srebrny krzyż, które pozostały na plebanii w C. po śmierci jego brata Piotra pleb. w C.; Mikołaj pleb. w C. wyjaśnia, że zm. Piotr w testamencie przeznaczył te przedmioty dla kościoła w C.; Mik. Ostrowski nie uznaje testamentu zm. brata Piotra (ACC 84, 225v); 1509 Mikołaj pleban i altarysta w C. wydzierżawia na 3 l. dochody kościoła par. w C. kapłanowi Janowi z Łekna za czynsz roczny 10 grz.; Mikołaj zabierze sobie pieniądze i wiardunki dzies. za rok bieżący, a Jan otrzyma zboże w spichrzu i meszne za rok bieżący; dzierżawca ma obowiązek wybudować nowy dom oraz wyremontować spichrz i stajnie; jeżeli będzie prowadził te budowy, czynsz będzie niższy o 1 grz.; jeżeli w ciągu tych 3 l. Mikołaj zamieni beneficja, będzie musiał Janowi pokryć szkody [wynikające z wcześniejszego przerwania dzierżawy] (ACC 87, 144v); Jan Sieński albo Kąkolewski upomina się u Mikołaja z Książa pleb. w C. o zwrot srebrnego pasa (precincta), który należał do jego zm. brata Baltazara Kąkolewskiego; pleb. wyjaśnia, że Baltazar przed wyprawą mołdawską zastawił ten przedmiot u witryków kościoła w C. za 16 grz. (AC 2 nr 1648).

1510 kościół Wszystkich ŚŚ., patronat mają dziedzice K., pleb. pobiera wiard. dzies. z łanów kmiecych i dzies. snop. z folwarków w C. (→ p. 3) oraz wiardunki dzies. z Karchowa w par. Świerczyna; uposażenie plebana : 2 ł. roli, 2 zagr., z których jeden płaci 16 gr, a drugi daje 6 gr, 3 koguty i kopę jaj, karczma plebańska, z której płacą 1/2 grz. czynszu (LBP 135).

1511 Maciej rektor szkoły w K. (ACC 88, 104v); 1520 Stan. Malewski pleb. w K. w sporze z witrykiem kościoła w Włościejewkach o 1500 dachówek, które zostały wypożyczone z Włościejewek dla pokrycia kościoła w K.; wyrok oficjała: pleb. z K. ma zapłacić za wspomn. dachówki (ACC 95, 137v); 1523 Jan Sapieński i Andrzej Kąkolewski patroni kościoła par. w C. skarżą pleb. Eustachego w C. o to, że objął plebanię bez zgody patronów, że prowadzi niemoralne życie, nie zachowuje postów i zaniedbuje udzielania sakramentów parafianom, bo nie zna ich języka; ponadto Sapieński pozywa go o 10 grz. szkody z powodu pobicia do krwi na cmentarzu kościelnym jego poddanej, biednej kobiety Barbary, przez co cmentarz został znieważony; pleb. zeznaje, że był prezentowany przez dziedzica Andrzeja, którego uważał za jedynego patrona i że utrzymuje wikarego, który udziela sakramentów parafianom; innym zarzutom pleb. zaprzecza (AC 2 nr 1774).

Altarie w K.6W K. były zapewne 2 altarie (w niektórych latach wymienia się 2 altarystów), lecz wezwania ołtarzy podawane są tak nieprecyzyjnie, że trudno rozdzielić wiadomości o tych altariach w osobne ciągi chronologiczne zapisek: 1461 Jan altarysta altarii, która dawniej była w Luboni, a obecnie przeniesiona jest do C., prowadzi spór z Janem i Szczepanem z Mirzewa [obecnie Mierzejewo] (ACC 41, 103); 1465 Andrzej dz. C. zapisuje Wojciechowi altaryście ołtarza ŚŚ. Mikołaja, Marcina, Elżbiety i Barbary w C. czynsz 3 grz. rocznie z pr. odkupu za 36 grz. (ACC 44, 25); 1467 Mik. Abramek z Ostroroga altarysta w C. pozwany przez Andrzeja mansjonarza z Szamotuł i altarystę w Ostrorogu o to, że nie dokonał z nim proponowanej przed rokiem zamiany altarii; warunkiem zamiany miała być zgoda patronów, a patronami altarii w K. byli Jan i Wojciech dziedzice w Luboni (AC 2 nr 1312); 1467 Mik. Jurkowski dz. Osieka zapisuje Wojciechowi altaryście ołtarza ŚŚ. Mikołaja, Jadwigi i Elżbiety w kościele par. w K. czynsz roczny 1 grz. z zastrz. pr. wykupu za 12 grz. (AE II 188v); 1469 Jan altarysta w C. w sporze z księdzem Wojciechem z Witosławia o 2 grz. czynszu z Sulewa [k. Osiecznej, obecnie Sulejewo] (ACC 48, 120); 1471 Jan altarysta w K. otrzymuje ekspektatywę na altarię w → Osiecznej (AE II 323v); 1475 Andrzej altarysta w K. upomina się u Jana dz. Luboni o zaległy czynsz 5 grz.; dziedzic tłumaczy, że czynsz wstrzymał, bo altarysta przed rokiem niesłusznie go ekskomunikował, krzywdę swą ocenia na 1000 zł węg. (ACC 55 k. 81, 82); 1504 zastępca oficjała (dominus surrogatus) poleca Mik. Ostrowskiemu altaryście w C., aby osobiście rezydował przy swym ołtarzu i odprawiał msze, do których jest zobowiązany pod groźbą usunięcia z altarii (ACC 81, 90v); 1505 Jan Sieński i Andrzej Kąkolewski prezentują na altarystę przy ołtarzu Wszystkich ŚŚ. oraz ŚŚ. Andrzeja i Barbary w C. Jana z Iwanowic, a Bartłomiej Kąkolewski prezentuje Jakuba Malickiego; dotychczasowy altarysta Mik. Ostrowski rezygnuje z altarii na rzecz Jana z Iwanowic, a Jan z Iwanowic rezygnuje na rzecz Jakuba Malickiego (ACC 82 k. 88, 90, 107); 1506 Jan Sieński jako patron altarii upomina altarystę Jakuba Malickiego, że warunkiem posiadania altarii w C. jest osobista rezydencja altarysty przy ołtarzu wg dok. erekcyjnego altarii wydanego w 1467 w Krobi przez bpa Andrzeja Bnińskiego; altarysta stwierdza, że Sieński, jako ekskomunikowany nie ma pr. występować w sądzie duchownym (ACC 83, 129v); 1507 Mik. Ostrowski, były altarysta w C. skazany przez oficjała na zapłacenie 16 gr z powodu niegodnego traktowania burmistrza i rajców w Osiecznej (ACC 84, 129); 1509 Mikołaj pleb. [i altarysta] w C. pozywa Annę Sulewską z s. Gabrielem o zaległy za 2 l. czynsz po 2 grz. rocznie z Sulewa [dla altarii w K., → wyżej: 1469]; Anna zeznaje, że nie jest zobowiązana do takiego czynszu (negavit possessionem et obligacionem dicti census; ACC 86, 86); 1513 Stan. Malewski altarysta ołtarza Ś. Jadwigi w K. otrzymuje czynsz roczny 3 grz. z zastrz. pr. wykupu za 36 grz. od Andrzeja Lipieńskiego z Lipna (PG 14, 203).

6. 1399 w K. mieszczanie z Osiecznej zapośredniczyli ugodę między opatem lub. a jego kmieciem Bartem (Wp. 3 nr 2019).

1406-53 Jarosław Kąkolewski s. Piotra [Krakwicza] z K., student w Krakowie 1406, od 1421 kan. pozn., gnieźn., wrocławski, kruszw. i głog. (AS 1 s. 23, 63; Wp. 5 nr 344, 535, 548, 563, 666, 679, 680, 692, 701, 702, 706, 707; DBL nr 191, 192; LBP 275; A 168; ACC 123, 282v; Now. 1, 724; AC 2 nr 181, Repertorium Germanicum t. IV cz. II, kolumna 1567): 1436 tenże [zapewne jako regent] rozgranicza [wieś kapitulną] Kobylniki [par. Lusowo] z wsią Napachanie (WR 1 nr 1467); 1444 tenże otrzymuje od Wojciecha z Dziećmiarowic [pow. gnieźn., obecnie Dziećmiarki] czynsz 3 grz. rocznie z zastrz. pr. odkupu za 40 grz. (45 grz.?) i ofiaruje go klaryskom gnieźn.: ksieni Małgorzacie, Katarzynie z Zagajewa oraz Elżbiecie swej siostrze (Wp. 5 nr 715; PG 2, 70).

1432 Szczepan Kąkolewski opatruje swą pieczęcią akt, w którym panowie i miasta województwa pozn. zobowiązują się, że po śmierci Władysława Jag. obiorą królem jednego z jego synów (AG perg. 824).

1454 Andrzej dz. K. [s. Piotra] (→ p. 3) jeńcem w niewoli krzyżackiej (Biskup Spisy 96).

1464 Stanisław s. Pawła z K. [→ p. 3: 1501] student w Krakowie (AS 1, 179).

1511 kobieta z C. i kowal z C. składają zeznania o doznanych cudach przy obrazie NMP w → Gostyniu (AC 2 nr 1664).

8. 1501 Stan. Krakwicz Kąkolewski [→ p. 3: 1501] ufundował nowy późnogotycki kościół murowany, później gruntownie przebudowywany (KZSz. V 12, 14; SzPozn. 140).

1 W SzPozn. 139, uznano go za osobę identyczną z Hanlinem; posiadane przez nas przekazy źródłowe (→ niżej: 1421 wystąpienie Janusza z braćmi i dane przytoczone w przyp. 2) przeczą tej identyfikacji.

2 Na podstawie tego, że Jarosław został zapisany na studia w Krakowie jako s. Piotra (→ p. 6), wszystkich wymienionych tu braci możemy uważać za ss. Piotra.

3 Poza informacjami zawartymi w AS i w SzPozn. brak o nim jakichkolwiek przekazów źródłowych.

4 Zapiska ta znajduje się na karcie oprawionej między in. zapiskami z 1493 r., istnieje jednak możliwość, że oprawiono ją błędnie; w PG 10, 174, Mikołaja nazwano zmarłym już w 1492 r., i ta datacja wydaje się bardziej wiarygodna.

5 Byli to: Bartłomiej s. Mikołaja oraz Andrzej s. Baltazara (obaj wnukowie Andrzeja s. Piotra) oraz bracia Andrzej i Maciej ss. Franciszka, wnukowie Dziersława s. Piotra. LBP nie wymienia żyjącego jeszcze Wojciecha brata Bartłomieja (→ wyżej).

6 W K. były zapewne 2 altarie (w niektórych latach wymienia się 2 altarystów), lecz wezwania ołtarzy podawane są tak nieprecyzyjnie, że trudno rozdzielić wiadomości o tych altariach w osobne ciągi chronologiczne zapisek.