KONIUSZ

1437 or. Komyvsz (KoścZ 12, 3), 1551 Conirz, Conyecz (CP 382 nr 10; KoścG 9, 430), niegdyś osada, potem bór między wsią Prochy a m. Wielichowo.

1. [Pow. kośc.]

2. 1437 woźny sąd. zapowiada [drogi?], łąki, pastwiska, lasy, zarośla, granice i wszelkie pożytki dziedzin K. i Prochy [należących do] Oty Tracha (KoścZ 12, 3, tekst częściowo uszkodzony).

1551 woźny sąd. zeznaje, że poddani z m. bpiego Wielichowa okazali mu granice między Wielichowem a Prochami Macieja Proskiego, m. in. wskazali mu dwa dęby ze znakami na kształt krzyża w borze zw. C. (KoścG 9, 430, dawniej k. 370a; CP 382 nr 10).

3. Własn. szlach., potem zapewne szlach. 1437 → p.2.

Uwaga: W akcie gran. z 1758 r. mamy wiadomości o borze czyli lesie Komierz [!] pod Wielichowem oraz o lesie zw. „Conirz!” [!], a należącym do Proch (K 4, 379-380), zaś w wizytacji kościoła par. w Wielichowie z 1777 r. informacja o drodze do lasu zw. Kołnierz [!] (AV 34, 208).