KONOJAD

1425 or. Conoyad, w par. Długa Goślina (7 km na N od Murowanej Gośliny), obecnie nie istnieje.

[Pow. pozn.]

1425 Jan z C. [kmieć?] (WR 1 nr 1206); 1508 C. wieś opust. w par. Długa Goślina (ASK I, 3, 6v).

Uwaga: wsi K. nie ma na mapach Perthèesa i Gilly'ego z końca XVIII w.