UŚĆ

(1222 Vniche?, 1251 Ust, Usc, 1452 Hutascz vulgo Uscin, Awczigk) 2 km na SW od Chełmna.

1222 Konrad maz. nadaje bpowi Chrystianowi wieś V. we władztwie chełm.? (PrU 1/1, nr 41); 1251 U. graniczy z posiadłościami m. Chełmna (PrU 1/1, nr 252); 1359 mieszkańcom V. zmieniono pr. polskie na pr. chełm. (Sch. 203; Kętrzyński 66); 1452 U. nadane szpitalowi Ś. Ducha w Chełmnie w zamian za 12 ł. w Kijowie Król. (F 6-10 165; Sch. 203); 1516 Hugo ze Smoląga otrzymuje od bpa chełm. Jana Konopackiego w drodze zamiany folw. A. koło Chełmna (UC nr 806, 808); XVI w. własn. szlach., pow. chełm., par. Chełmno (Bi. 43, 85).