KRZYWIŃ – dystrykt

(1312 Criwin cum suo districtu).

1304 śwd. Tyczman „kasztelan” krzyw.1Tyczman występował tu wspólnie z Lutolfem „kasztelanem” kośc. i prawdop. spełniał taką samą rolę: zarządcy dystryktu krzywińskiego z ramienia książąt śląskich (→ Kościan – dystrykt, Uwaga). UDR 1/1, 50, chyba niesłusznie uważa go za zarządcę Krzywinia z ramienia bened. lub (DBL nr 51).

1307 wieś Wławie w dystrykcie krzywińskim (Wp. 2 nr 908).

1312 Henryk, Jan i Przemek książęta śląscy wraz z braćmi Konradem i Bolkiem dzielą między siebie Wielkopolskę i Śląsk; Henryk, Jan i Przemek otrzymują cz. ziem z Poznaniem i Żaganiem, w tym m. in. C. ze swoim dystryktem2Rozległość dystryktu wokół K. można ocenić, znając położenie ośrodków dystryktów sąsiednich; są to: Kościan, Śrem, Gostyń, Poniec, Wschowa i Przemęt (Wp. 2 nr 952).

1 Tyczman występował tu wspólnie z Lutolfem „kasztelanem” kośc. i prawdop. spełniał taką samą rolę: zarządcy dystryktu krzywińskiego z ramienia książąt śląskich (→ Kościan – dystrykt, Uwaga). UDR 1/1, 50, chyba niesłusznie uważa go za zarządcę Krzywinia z ramienia bened. lub.

2 Rozległość dystryktu wokół K. można ocenić, znając położenie ośrodków dystryktów sąsiednich; są to: Kościan, Śrem, Gostyń, Poniec, Wschowa i Przemęt.