KRZYWIŃ – kasztelania

[Kasztelania w K. związana była z grodem, który został omówiony w haśle → Grodzisko k. Krzywinia oraz wspomn. w haśle Krzywiń miasto (p. 2 i 8 oraz Uwaga). Kasztelanowie krzywińscy z l. 1256-1785 zostali zestawieni w UDR 1/1 s. 50, 131 i UDR 1/2, 92-95; poniższe zestawienie, sięgające tylko do 1526 w kilku wypadkach uzupełnia wersję UDR].

1256-1526 n. kasztelanowie w K.: 1256-78 Szczedrzyk1Tenże Szczedrzyk wymieniony był również w falsyfikatach z l. 1242, 1249 i 1277 (Wp. 1 nr 235, 378, 467; Wp. 3 nr 2030). W 1282 wymieniono go jako zm.; był on ojcem Szczepana kaszt. krobskiego (Wp. 1 nr 513) (Wp. 1 nr 342, 413, 469, 474, 479, 611, 612; DBL nr 32).

1304 Tyczman „kasztelan” z C. [prawdop. zarządca grodu z ramienia książąt śląskich], → Krzywiń – dystrykt, przyp. 1.

1348-68 Jasiek Wyskota2Wpis w nekrologu lub. pod datą 9 II 1370, wspominający pana Jaśka dz. Wyskoci dobrodzieja klasztoru, dot. być może jego śmierci (MPHn. 9/2, 29) (Wp. 2 nr 1268; Wp. 3 nr 1317, 1477, 1561, 1599; DBL nr 68, 75).

1371 Janusz (Wp. 3 nr 1648).

1375-92 Filip z Miłosławia3W 1397 występuje wd. po nim, pani Ostrowska, niegdyś Krzywińska (Lek. 2 nr 558) (Wp. 3 nr 1722, 1723, 1807, 1871; Wp. 6 nr 315; Lek. 2 nr 85, 223).

1400-08 Bogusz z Turska kaszt. krzyw.4Tenże Bogusz z Turska był prawdop. kaszt. krzywińskim już w 1395. Co prawda Wp. 3 nr 1962, podaje lekcję „castellanus Cuninensis”, lecz jest to prawdop. lekcja błędna (Wp. 6 nr 381; KalZ 1 k. 34v, 51, 83v, 93, 143; KZ 1, 122).

1418-38 Mikołaj z Niepartu (Wp. 5 nr 287, 350, 397; MHP s. 322; Lub. C XVII 10; WR 3 nr 1215; KoścZ 9 k. 39v, 200, 202v; KoścZ 12, 750).

1443-57 Krystyn (Krzczon) z Szelejewa, Dalabuszek, Ostrowieczna (KoścZ 12, 277; PG 2, 159v; PG 3, 18v; PG 56, 97).

1459-64 Piotr z Dobczyna [niegdyś z Rąbinia] (KoścZ 14, 223v; PyZ 12, 159v).

1465-84 [zm. a. 25 X 1485] Jan Baranowski [z Baranowa k. Mosiny] (GG 2, 93; PG 58, 150v; KoścZ 17, 32; KBR nr 151; GUrzA 182 – obszerny komentarz).

1504 – zm. ok. 1510 Mik. Kamblan z Wszołowa [pow. kal. oraz z Karmina w pow. kośc.] (MS 3 nr 1429; MS 4/1 nr 325; MS 4/2 nr 9457; PG 14 k. 32, 78, 79).

1519 król Zygmunt mianuje Mik. Siedleckiego [z Siedlca k. Krobi] kasztelanem krzywińskim (MK 34, 35; MS 4/1 nr 2945).

1520 Jan Siedlecki [rodem z Siedlca k. Krobi, posiadacz Krzekotowic i Pępowa] kaszt. krzyw.5Nie wiadomo, czy Jan objął kasztelanię krzyw. po (bracie?) Mikołaju, czy też w nominacji z 1519 pomylono imiona i jest to w rzeczywistości nominacja Jana. Żyjący w tym czasie Mik. Siedlecki nie występuje nigdzie z tytułem kaszt. krzyw., natomiast Jan potwierdzony był w PG kilkakrotnie; ostatni raz wspomniano go z tym tytułem pośmiertnie w 1531 jako ojca Anny ż. Mac. Krzyżanowskiego (PG 16, 442). O możliwości pomyłki w kancelarii król. świadczy chociażby następna nominacja na tę kasztelanię z 1526, → niżej (PG 15 k. 354, 355).

1526 król Zygmunt po długim wakacie nadaje urząd kasztelana krzywińskiego Andrzejowi Małgowskiemu [z Małgowa w pow. pyzdr.]; jako jego poprzednika wymienia się Mik. Kamblana Siedleckiego! [2 osoby występujące kolejno na tym urzędzie połączono błędnie w jedną] (AC 2 nr 806).

1 Tenże Szczedrzyk wymieniony był również w falsyfikatach z l. 1242, 1249 i 1277 (Wp. 1 nr 235, 378, 467; Wp. 3 nr 2030). W 1282 wymieniono go jako zm.; był on ojcem Szczepana kaszt. krobskiego (Wp. 1 nr 513).

2 Wpis w nekrologu lub. pod datą 9 II 1370, wspominający pana Jaśka dz. Wyskoci dobrodzieja klasztoru, dot. być może jego śmierci (MPHn. 9/2, 29).

3 W 1397 występuje wd. po nim, pani Ostrowska, niegdyś Krzywińska (Lek. 2 nr 558).

4 Tenże Bogusz z Turska był prawdop. kaszt. krzywińskim już w 1395. Co prawda Wp. 3 nr 1962, podaje lekcję „castellanus Cuninensis”, lecz jest to prawdop. lekcja błędna.

5 Nie wiadomo, czy Jan objął kasztelanię krzyw. po (bracie?) Mikołaju, czy też w nominacji z 1519 pomylono imiona i jest to w rzeczywistości nominacja Jana. Żyjący w tym czasie Mik. Siedlecki nie występuje nigdzie z tytułem kaszt. krzyw., natomiast Jan potwierdzony był w PG kilkakrotnie; ostatni raz wspomniano go z tym tytułem pośmiertnie w 1531 jako ojca Anny ż. Mac. Krzyżanowskiego (PG 16, 442). O możliwości pomyłki w kancelarii król. świadczy chociażby następna nominacja na tę kasztelanię z 1526, → niżej.