MIASKOWO

1391 Maszko[wo] (WR 1 nr 87), 1396 or. Mascowo (Lek. 2 nr 1879), 1400 Mayskowo, Maszkow (Lek. 2 nr 2624, 2699), Mastko[wo] (WR 3 nr 188), 1403 Maszkowo (KP nr 1529), 1404 Masskowo (ACC 1, 38v), 1404 Manszcowo (WR 3 nr 230), 1415 Myaszcowo (KoścZ 4, 160), obecnie Miąskowo, 3 km na SW od Krzywinia.

1. 1476 n. pow. kośc. (PG 9, 63); 1449?, 1563 n. par. Czerwony Kościół → p. 5 (ASK I 4, 151).

2. 1424 woźny sąd. zapowiada drogi (vie indirecte), łąki, pastwiska, zarośla i lasy w M. [imienia dziedzica nie podano] (KoścZ 8, 34v).

1437 wzm. z XVIII w.: Miaskowski [bez imienia] przegrywa proces z opatem lub. o podwyższenie grobli powyżej Krzywinia (Lub. C 38, 140); 1446 sąd ziemski przysądza klasztorowi lub., który „wydzierżał ziemską dawność”, posiadanie podwyższonej grobli, upustów i rowów powyżej Krzywinia w sporze z Piotrem Miaskowskim; sąd ziemski pozn. wyrok ten zatwierdza (DBL nr 207, 208).

1449-69 wzmianki o prowadzonych nadal procesach z kl. lub.: 1449, 1453 o różne sprawy między Małg. Miaskowską a Stefanem opatem lub., 1450, 1452 o lasy i kopce gran. między M. a Wieszkowem wsią klaszt., 1464-66, 1469 między Janem Miaskowskim a opatami lub. Wojciechem i Tomaszem o szkody spowodowane przez młyn k. Krzywinia (KoścZ 14 k. 23, 194, 405v; KoścZ 15 k. 49, 163, 277-278; BenLub. 232 k. 131v, 138, 141; Lub. CXVII 17 – nowej sygnatury nie udało się ustalić).

1523 zapowiedź dróg → p. 3B.

3. Własn. szlach. Z M. pisały się dwie niezależne rodziny: Miaskowscy h. Leliwa, wywodzący się od Jurkowskich (p. 3A) oraz Miaskowscy wywodzący się od Jana Tworzyjańskiego (p. 3B), którzy w XVIII w. używali h. Bończa (DwMat. 14410, 702).

3A. Miaskowscy różni oraz od połowy XV w. Miaskowscy [h. Leliwa] rodem z Jurkowa: 1391, 1394 śwd. Jarosław Miaskowski (WR 1 nr 87; WR 3 nr 11); 1415 tenże → niżej: Czewlej.

1391-1421 Czewlej Miaskowski (od 1412 niegdyś Miaskowski)1Imię to jest charakterystyczne dla rodu Wyskotów, jednakże Cieplucha 208, 255 niesłusznie utożsamia jego nosiciela z Czewlejem Wyskotą z Wyskoci oraz z in. Czewlejem Wyskotą, który prawdop. był bratem Bawora, Liska i in. braci Wyskotów z → Krzemieniewa i in. wsi, brat Jarosława (WR 1 nr 87; WR 3 nr 36, 188, 303, 555, 783, 866; Lek. 2 nr 2624): 1394 tenże pozwany przez Jana Dymoczewskiego, ponieważ ręczył mu za Michała [osoba niezident.] i nie dopełnił swych powinności (z tego go nie wyprawił; WR 3 nr 2); 1396-1414 tenże toczy spory z Janem Gryżyńskim oraz Wyszotą z Kórnika i Łęgu o 1/2 → Darnowa (Lek. 2 nr 1879, 1880, 2699; KP nr 44, 1194, 1427, 1528, 1529, 1841; WR 3 nr 319, 372, 400, 477, 490, 507); 1398 tenże ręczył Janowi Dymoczewskiemu za Wojc. Brylewskiego na sumę 7 grz. (Lek. 1 nr 2628); 1400 tenże jest zachodźcą Materny z Osieka [k. Kościana], którego Sobek Mendicus [z Żytowiecka?] pozwał o 15 grz. długu i 30 grz. szkody (Lek. 2 nr 2624); 1412-15 tenże w sporze z Baworem [Wyskota] z Krzemieniewa i jego ż:. Bawor ręczył Czewlejowi na sumę 40 grz. [za kogo?], 1413 tenże Czewlej i Janusz Jurkowski mają zaprzysiąc w związku ze sporem toczonym z Baworem, że Janusz Jurkowski wziął 20 grz. czynszu z zastawu w Darnowie, 1415 tenże oraz Bawor z ż. zawierają ugodę za pośrednictwem sędziów polubownych (WR 3 nr 477, 507; KoścZ 4, 160).

1404 śwd. Kunat z M. (WR 3 nr 230).

1423 śwd. Pietrasz Miaskowski (WR 3 nr 975); 1424 śwd. Świętosław z M. (WR 3 nr 1109).

1425 Andrzej z M. w sporze z Pawłem Rożkiem mieszcz. z Krzywinia (WR 3 nr 1228).

1446 Piotr Miaskowski [czy identyczny z Pietraszem z 1425?] → p. 2; 1455 egzekutorem jego testamentu jest [jego zięć?] Mik. Jurkowski → niżej.

1449 Małgorzata i Jadwiga dziedziczki M. [cc. Piotra?]; w ich imieniu występuje Mik. Jurkowski [s. Janusza z → Jurkowa], mąż Małgorzaty (ACC 31, 75v).

1449-71 Mik. Jurkowski dz. M. i Kleszczewa, uczestnik wojny trzynastoletniej (→ Kleszczewo, p. 5 i przyp. 2): 1449 tenże mąż Małg. Miaskowskiej → wyżej; 1455-61 tenże toczy spór z Dziersławem pleb. w Świerczynie (→ Kleszczewo; AC 2 nr 1256; ACC 41, 106v); 1455 tenże, jako egzekutor testamentu [swego teścia?] zm. Piotra dz. w M., kupuje z zastrz. pr. wykupu za 40 grz. od Jana, Jakuba i Mikołaja braci z Mchów czynsz roczny 4 grz. z 2 cz. wsi Mchy; czynsz ma pobierać Stanisław z Osiecznej pleb. w Czerwonym Kościele w zamian za odprawianie mszy za zm. Piotra (ACC 36, 52v); 1465 Małgorzata ż. tegoż Mik. Miaskowskiego wspomn. jako zm. (KoścZ 15 k. 49, 163, 277); 1467 tenże jest egzekutorem testamentu [swego brata] zm. Winc. Jurkowskiego pleb. w Wonieściu (ACC 46, 186v); 1471 tenże zapisuje Agnieszce ż. swego s. Mikołaja [recte Wojciecha?] 600 grz. posagu i 300 grz. wiana na wsi Osiek (PG 8, 93v)

1464-95 Jan, 1468-76 Andrzej, 1471-76 Wojc. Miaskowscy ss. Mikołaja; 1476 ciż dzielą się dobrami po ojcu i matce: Jan altarysta w kat. pozn. i Andrzej dają bratu Wojciechowi 1/2 Miaskowa, folw. Kuszkowo i 2 ł. os. w Osieku (PG 9, 63).

1464-95 tenże Jan Jurkowski vel Miaskowski [s. Mikołaja]: 1464-69 tenże → p. 2; 1475-95 tenże duchowny → p. 6; 1483 tenże dz. Kleszczewa → p. 6.

1468-76 tenże Andrzej Miaskowski (DBL nr 271): 1476 jego ż. Barbara [c. Paszka Kąkolewskiego] zamienia role ze swym stryjem Frąckiem Kąkolewskim, → Kąkolewo k. Osiecznej (PG 9, 63).

1471-76 tenże Wojc. Miaskowski [s. Mikołaja] (DBL nr 272): 1471 → wyżej: Mikołaj Jurkowski; 1473 tenże Wojciech za zgodą swego ojca Mikołaja zapisuje ż. Agnieszce po 480 grz. posagu i wiana na wsiach Osiek i Kleszczewo (PG 7, 214v); 1476 wspomn. Agnieszka kasuje swą oprawę zapisaną jej przez teścia na wsiach Osiek i Kleszczewo (KoścG 2, 37v); 1476 po dokonaniu działów braterskich (→ wyżej) Wojciech zapisuje tejże ż. Agnieszce po 400 grz. posagu i wiana na 1/2 M. (PG 9, 63).

1471-79 Agnieszka ż. Wojc. Miaskowskiego: 1471 taż sprzedaje z zastrz. pr. odkupu za 20 grz. Andrzejowi Grudzińskiemu [→ Grodna k. Rogoźna] swą oprawę, zapisaną jej przez pierwszego męża zm. Jana [Strzeleckiego] na m. Strzelce i na wsi Modrzewie w pow. kcyn. (PG 8, 93); 1473-76 taż → wyżej: Wojc. Miaskowski; 1479 taż patronka altarii w kat. pozn.2→ przyp. 6 → p. 6: altaria.

1485-1512 Wojciech [młodszy], 1499-1511 Andrzej, 1510 Ambroży, bracia Miaskowscy, ss. Wojciecha; 1510 ciż dzielą się dobrami: Andrzej otrzymuje Osiek i Kuszkowo i na tych wsiach zapisuje ż. Małg. Radzewskiej c. zm. Stanisława po 300 zł węg. posagu i wiana3Posag ten był spłacany w ratach, a rozliczenia z Radzewskimi z Radzewa w pow. pyzdr. oraz z Jeleńczewa i → Mórki z racji tego posagu ciągnęły się aż do 1516 (PG 15, 92; PG 66, 345; PG 69, 272; KoścZ 22, 35v), a Wojciech i Ambroży4Z czasem doszło zapewne do dalszego podziału, gdyż Ambroży, żonaty z Anną c. Mikołaj a z Kociug, nie występuje jako posiadacz M., ma natomiast Smogorzewo i tak on, jak i jego synowie używają niekiedy nazwiska Smogorzewski. M. pozostało w ręku Wojc. [młodszego], a przez jego c. Zofię przeszło w 1524 w ręce drugiej rodziny Miaskowskich (→ p. 3B) otrzymują 1/2 M. z całym dworem, Kleszczewo, 1/2 Smogorzewa z całym dworem i 1/3 Bodzewa (KoścZ 19, 9v; KoścZ 22, 12; PG 14 k. 219, 221).

1485-1512 tenże Wojc. Miaskowski [młodszy, s. Wojciecha] pisarz ziemski kal. 1490-1509, burgr. ziemski kośc. 1502 (UDR I/1, 115; DBL nr 339, 341; MS 3 suppl. 261; KoścG 5, 57; Obra B 3, 304; CP 440, 10): 1485 tenże zapisuje ż. Małgorzacie po 300 zł węg. posagu i wiana na 1/2 M. i na Kuszkowie (PG 10, 36); 1485-87 tenże → p. 6; 1488 tenże kupuje od Filipa Strzeleckiego [ze Strzelec k. Gostynia] 1/3 Bodzewa i 1/2 ł. soł. za 200 kóp [gr] oraz 9 1/2 ł. os. tamże także za 200 kóp [gr] (PG 10, 100v – 2 osobne transakcje); 1489 tenże zapisuje czynsz z → Bodzewa dla altarii w Strzelcach Wielkich (PG 10, 115); 1493 tenże z ss. Janem, Andrzejem i Mikołajem → p. 6: altaria; 1494 tenże, jako opiekun rodz. bratanka Feliksa, wraz z nim kwituje Franciszka Kąkolewskiego z dzierżawy 1/4 cz. w Kąkolewie i kasuje dok. dot. tej dzierżawy (ACC 71, 70); 1499-1501 tenże występujejako stryj: 1499 Jadwigi Królikowskiej [z Królikowa w pow. kon.], 1501 Kat. Kluczewskiej ż. Jana Lubońskiego [z Luboni k. Ponieca] i 1502 Kat. Łukowskiej ż. Stanisława Hinczy Ujejskiego, oraz 1499 jako wuj Anny Chojeńskiej ż. Jana Chojeńskiego [zapewne z Chojna k. Miejskiej Górki] (PG 12 k. 163v, 179v, 434v, 650); 1491 tenże odstępuje Dobiesławowi z Kociug swoje pr. do wsi Wojnowice, Śmiechowo i Rusinowo, które nabył od Mik. [Borka] Osieckiego [z Osiecznej] (PG 10, 153); 1491 tenże zapisuje ż. Małgorzacie po 400 zł węg. posagu i wiana na Kuszkowie, na 1/2 M. i na cz. Bodzewa (PG 10, 135); 1492-93 tenże nabywa z zastrz. pr. wykupu od Mik. Borka Osieckiego: 1492 za 200 zł węg. 1/4 Świerczyny, 1493 za 42 grz. 1/2 Górki [k. Krzywinia] i 1/2 Ziemic (PG 10 k. 178v, 182v); 1510 tenże w działach z braćmi → wyżej; 1512 tenże zapisuje ż. Annie c. Jerzego Tworzyjańskiego po 100 zł węg. posagu i wiana na częściach wsi M., Kleszczewo, Smogorzewo i Bodzewo należnych mu w działach z bratem Ambrożym (KoścZ 19, 22v; KoścZ 22, 22v).

1496 Katarzyna c. Wojc. Miaskowskiego [młodszego] pisarza ziemskiego kal.; mąż Piotr Błożejewski zapisuje jej po 200 grz. posagu i wiana na 1/2 Błożejewa (PG 7, 94v).

1499-1524 Andrzej Miaskowski [s. Wojciecha starszego]: 1499 tenże? → p. 6; 1500 tenże występuje jako stryj. Zofii [Skoraczewskiej] ż. Mik. Czackiego (PG 12, 69v); 1501 tenże śwd. (A 178); 1502 tenże występuje jako wuj: Agnieszki i Barbary cc. Michała Chwałkowskiego [z Chwałkowa k. Książa], które są żonami Michała i Bartłomieja mieszczan ze Stęszewa oraz Doroty Przybińskiej ż. Jana Ziemlińskiego (PG 12 k. 188v, 226); 1508-09 tenże [dwukrotnie?] kupuje z zastrz. pr. odkupu za 30 grz. całą wieś Strobieszki od Wojciecha pleb. w Świerczynie i Jana, braci stryj., dziedziców w Strobieszkach (PG 14 k. 61, 120); 1510 tenże w działach z braćmi → wyżej; 1511 tenże → p. 6: altaria; 1524 tenże opiekunem bratanicy Zofii → p. 3B: Jan Miaskowski s. Jana.

1500-01 śwd. Mik. Miaskowski [s. Wojciecha młodszego?, → wyżej: Wojciech młodszy 1493] (APP Cystersi Ląd 21, 49; A 178).

1516-17 Jadwiga Miaskowska c. Wojc. Miaskowskiego [starszego]: 1516 bracia Wojciech, Andrzej i Ambroży dają 1/4 Świerczyny (ich ojciec nabył ją z zastrz. pr. odkupu od Mik. Borka Osieckiego) Mik. Bojanowskiemu tytułem posagu wartości 200 grz., a wspomn. Mikołaj zapisuje jej, jako swej ż., po 200 grz. posagu i wiana na swych wsiach Spławie, Żydowo i Parskie [k. Śmigla] w pow. kośc. oraz na 1/2 wspomn. cz. Świerczyny (PG 15 k. 80v, 81); 1517 taż kwituje brata Andrzeja z odbioru swego posagu zapisanego na cz. Świerczyny; Andrzej przejmuje ponownie tę cz. Świerczyny w posiadanie (PG 15, 162; KoścZ 23, 29v).

1524-28 małol. Zofia c. Wojc. Miaskowskiego [młodszego], porwana przez Jana Miaskowskiego, została jego żoną i swoje dobra po ojcu tzn., 1/2 M., Kleszczewo i cz. Bodzewa oddała mężowi → p. 3B.

1541 panna Magdalena Miaskowska c. zm. Wojciecha [młodszego] kwituje swych braci stryjecznych Krzysztofa i Andrzeja Miaskowskich z Kuszkowa ss. Andrzeja, Jana i Andrzeja Smogorzewskich ss. Ambrożego Miaskowskiego oraz [siostrzeńca → p. 3B] Eustachego s. Zofii i Jana Miaskowskich, ponieważ zadośćuczynili jej za należne jej dobra po ojcu i matce w M., Kuszkowie, Osieku, Smogorzewie, Bodzewie i Kleszczewie (KoścG 8, 510; KoścZ 26 k. 276, 276v, dawniej 218, 218v).

3B. Miaskowscy rodem z Tworzyjanic.

1471-1508 Jan Miaskowski s. Jana Tworzyjańskiego: 1471 tenże w sporze ze swym ojcem (KoścZ 14, 590); 1480 tenże zawiera ugodę polubowną ze swym bratem Wawrzyńcem s. zm. Jana Tworzyjańskiego vel Moraczewskiego w sprawie podziału dóbr po ojcu i matce: Jan z okazji swego małżeństwa ma otrzymać 100 grz., które jego ojciec posiadał w Tworzyjanicach u dziedziców z Kakolewa, oraz 15 grz. od brata Wawrzyńca i jego siostry Małgorzaty po śmierci ich matki Barbary, → Moraczewo, p. 3 i przyp. 3 (KoścZ 16, 219);

1485 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu od Mik. Osieckiego części we wsiach Górka [k. Krzywinia] i Ziemice wraz z 1/2 jeziora w Ziemicach za 200 zł węg. (PG 10, 35v); 1489-94 tenże kupuje od Anny [Krzekotowskiej] ż. Mac. Kawieckiego [z Zakrzewa k. Miejskiej Górki] cz. Krzekotowic i 1/2 Szarpatek za 160 grz., a Mac. Kawiecki ręczy [dwukrotnie] za swą żonę, że uwolni ona wspomn. dobra od roszczeń in. osób (PG 10, 123v; KoścG 3, 170; KoścG 4, 51v); 1490 żoną Jana jest Kat. Krzekotowska, c. zm. Marcina Krzekotowskiego, siostra wspomn. wyżej Anny (BR 628 nr 226); 1493 tenże dzieli się dobrami w → Moraczewie z bratem Wawrz. Moraczewskim (PZ 22, 134); 1500 tenże nazwany Moraczewskim z M. pozywa Wincentego Moraczewskiego o 20 grz.; sąd poleca wwiązanie Jana w role w Moraczewie (w 1 ł. os. lub w 2 ł. opust. na każde 10 grz. długu; KoścZ 18, 13); 1502 temuż Jan Luboński z ż. Katarzyną zapisują na Luboni czynsz 12 grz. od sumy 150 grz. (PG 12, 189); 1508 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu za 200 grz. Przesiekę Polską od Elżbiety wd. po Janie Śmigielskim kaszt. przem. i jej ss. Andrzeja i Stanisława, którzy ręczą za swego brata Wojciecha, że przyłączy się do tej transakacji (PG 14, 25; PG 66, 23).

1510-15 bracia Stanisław, Jan, Feliks i Benedykt Miaskowscy [ss. Jana] jako posiadacze cz. Czerwonego Kościoła: 1510 ciż nabywają [z zastrz. pr. odkupu?] cz. tej wsi za 350 grz. od braci Wojc. i Bartłomieja Kąkolewskich, którzy też zobowiązują się uwolnić te dobra od roszczeń in. osób (KoścG 6, 120); 1512-13 ciż [ponownie?] kupują z zastrz. pr. odkupu części tejże wsi od wspomn. wyżej Bartłomieja za 350 grz. i od wspomn. wyżej Wojciecha za 350 grz. [tzn. razem za 700 grz. → niżej] (PG 14 k. 371, 426); 1514 ciż bracia [bez Stanisława] posiadają cz. Czerwonego Kościoła jako dzierżawcy (tenutarii), jako posiadacze z zastrz. pr. wykupu na sumę 700 grz., (raz jako dziedzice!) (KoścZ 18 k. 544, 545, 563v); 1515 → niżej: działy tychże braci.

1510 ciż Stanisław i Jan kwitują odbiór sum 200 grz. w półgr, 4 grz. w ternarach i szer. gr oraz 25 fl. węg. od rajców m. Kościana; sumę tę niegdyś pożyczył do wiernych rąk rajcom kośc. ich zm. ojciec Jan (KoścG 6, 140v); 1511 ciż Jan, Feliks i Bieniasz kwitują Andrzeja Śmigielskiego, który spłacił im 200 grz. oprawione (reformata) przez ich ojca na wsi Przesieka Polska (→ wyżej: 1508; KoścZ 18, 269v); 1523 ciż bracia oraz Stanisław kupują z zastrz. pr. odkupu 3 3/4 ł. os. w Żegrowie od Tomasza Ręcskiego za 100 zł węg. (KoścZ 22, 34).

1515 działy wspomn. wyżej braci [bez Stanisława, który prawdop. już wtedy nie żył]: Benedykt otrzymuje cz. Moraczewa oraz 250 grz., Feliks otrzymuje 1/2 Krzekotowic i Szarpatki oraz 125 grz. [transakcje tych 2 braci i ich spadkobierców → Moraczewo, → Krzekotowice], a Jan otrzymuje cz. M. i sumę ciążącą na Czerwonym Kościele (PG 15 k. 56v, 57).

1515-34 tenże Jan Miaskowski s. Jana, dz. M.: 1515 → wyżej: działy; 1523 tenże pozwany przez Macieja pleb. w Czerwonym Kościele o to, że zabrał konia słudze (familiaris) plebana, wyjaśnia: na jego polecenie woźny sąd. zapowiedział w Krzywiniu i w in. miejscach, że przez jego dziedzinę wolno przejeżdżać tylko drogą publiczną; mieszkańcom Krzywinia (a między nimi był pewnie sługa plebana), którzy jechali przez obsiane role zajął ich rzeczy [i konie]; poszkodowani musieli je wykupić (evincere) i zapłacić [za] szkodę, a sługa plebana tego nie uczynił; po trzech dniach [konie] i rzeczy zostały oddane wg prawa do komory król. (camera regia) w Kościanie i burgr. [starosty] dał na to pokwitowanie opatrzone pieczęcią Mikołaja z Tomic star. kośc.; pozwany prosi o odesłanie sprawy do sądu świeckiego (AC 2 nr 1773); 1524 tenże nabył z zastrz. pr. odkupu 1/3 Czerwonego Kościoła od Bartłomieja Kąkolewskiego, który zobowiązuje się uwolnić te dobra od roszczeń in. osób. (KoścZ 24, 363v); 1524 tenże pozwany przez Andrzeja Miaskowskiego [h. Leliwa, → p. 3A] o to, że porwał [bratanicę Andrzeja] małol. Zofię Miaskowską c. zm. Wojciecha [i Anny Tworzyjańskiej]; sprawa rozpatrywana była przez króla i sejm piotrkowski i z tego powodu [już?] nie podlega sądowi starosty [gen. wlkp.] (PG 72, 3); 1524 temuż wspomniany wyżej Andrzej Miaskowski z Osieka i Kuszkowa (p. 3A) zobowiązuje się na mocy ugody polubownej oddać ruchomości i nieruchomości oraz sprzęty domowe, które zabrał po śmierci swego brata Wojc. Miaskowskiego, ojca wspomn. Zofii; Zofia kwituje odbiór tych rzeczy od stryja Andrzeja (KoścZ 24 k. 419, 439v); 1528 temuż Janowi, swemu mężowi, ż. Zofia daje swoje dobra po ojcu: 1/2 M., całe Kleszczewo i cz. Bodzewa, a on zapisuje jej na tych dobrach po 200 grz. posagu i wiana (PG 16, 208); 1528 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu wsie Bucz i Grobia od Mikołaja i Wawrz. Gołanickich za 550 grz. (PG 16, 215v); 1529 tenże kupuje od Ambrożego Miaskowskiego [ze Smogorzewa] cz. Bodzewa za 200 grz. (PG 16, 289); 1533-35 tenże w sporach dot. Jezierzyc [k. Krzywinia]5Zapiski wymieniają kilkakrotnie i Małgorzatę i Jadwigę, jako wdowy po Janie Kani z Jezierzyc; możliwe są 2 rozwiązania: a) wdowa używała zamiennie 2 imion (co wydaje się mało prawdop.), b) było 2 Janów zw. Kania w tej wsi: 1533 Małg. Kanina wd. po Janie Kani z c. Anną zobowiązują się dokonać rezygnacji wsi Jezierzyce na rzecz tegoż Jana, 1535 woźny sąd. zeznaje że dokonał wwiazania Jadwigi [!] Kaniny w Jezierzyce, z których tenże Jan Miaskowski nieprawnie ją wypędził (KoścG 8 k. 258v, 314); [bez daty]: tenże naganił szlachectwo wspomn. Jadwigi Kaniny → niżej: Eustachy; 1534 tenże zapisuje [drugiej] ż. Jadwidze c. Mac. Rokossowskiego po 400 zł posagu i wiana na 1/2 M., na Kleszczewie i na 1/2 sumy 550 grz. [w Buczu i Grobi] (PG 16, 621v).

1541-42 Eustachy Miaskowski [z M.], s. Jana i Zofii Miaskowskich [dz. M.]: 1541 tenże → p. 3A; 1542 tenże pozwany przez Jadwigę Jezierzycką wd. po Janie Kani Jezierzyckim o 100 grz. odszkodowania za krzywdę zadaną jej przez jego ojca, zm. Jana Miaskowskiego, który naganił jej szlachectwo; sąd odracza sprawę na 11 l., aż Eustachy osiągnie wiek sprawny (KoścZ 26 k. 457v, 458).

1581-82 M. w posiadaniu sióstr Anny Miaskowskiej ż. Stan. Krajewskiego oraz Jadwigi Miaskowskiej ż. Mac. Wilkowskiego [są to cc. Jana Miaskowskiego, a siostry wspomn. wyżej Eustachego] (Piotrkowska 1 nr 368): 1582 Anna Miaskowska i Stan. Krajewski przekazują s. Wojc. Krajewskiemu M., Bodzewo i Kleszczewo (na tej wsi Anna zachowuje swą oprawę); ponadto Stan. Krajewski przekazuje temuż synowi in. części tychże wsi, które dała mu niegdyś zm. Kat. Miaskowska ż. Stan. Jeżewskiego, siostra jego ż. Anny (KoścZ 21 k. 33v, 34).

3C. Informacje o całej wsi M.

1530-81 areał: 1530 pobór od 2 ł. (ASK I 3, 122); 1563 pobór od 5 ł. i wiatraka (ASK I 4, 151); 1564 4 ł. w M. (IBP 309); 1581 pobór od 6 ł., 4 zagr. i 1 wiatraka dor. (ŹD 62; ASK I 6, 481).

4. 1404 Marcin sołtys z M. pozwany przez Wacława opata lub. (ACC 1, 38v); 1449 sołectwo w M. → p. 5.

5. 1449 sąd polubowny przyznaje dzies. z sołectwa w M. Wisławowi pleb. z Czerwonego Kościoła (ACC 31, 75v); 1564 dzies. z 4 ł. w M. należy do uposażenia klucza Krobia bpa pozn. (IBP 309); 1619 pleb. z Czerwonego Kościoła pobiera dzies. z M. (AV 4, 124v).

6. 1475-1549 altaria NMP oraz ŚŚ. Wincentego i Doroty w kat. pozn. patronatu Miaskowskich [h. Leliwa]6Agnieszka wniosła patronat tej altarii Miaskowskim, nie wiadomo jednak, kto ją fundował; nie znamy pochodzenia Agnieszki. W XVII w. prebenda upadła (Now. 1, 422-423): 1475 Andrzej [Brzoski] altarysta w kat. pozn. stwierdza, że nie zamierzał zrzec się swej altarii na rzecz Jana Miaskowskiego, lecz zrzeka się jej na rzecz Wojc. Bielawskiego; jedyną patronką altarii jest Agnieszka Miaskowską ż. Wojciecha (ACC 55 k. 52, 60); 1479 wspomn. Agnieszka w sporach z wspomn. Andrzejem Brzoskim i z Andrzejem [Skórą] Obornickim [z Gaju Wielkiego] (PG 9, 70); 1483 Jan Miaskowski jako altarysta wspomn. altarii zapisuje swojemu ołtarzowi czynsz 2 grz. od sumy 24 grz. na swojej wsi Kleszczewo [k. Krzywinia] (AC 61, 66); 1485 Wojc. Miaskowski [młodszy?] w sporze ze wspomn. Andrzejem z Gaju sędzią pozn. o 15 grz. [prawdop. w związku z rozliczeniami dot. altarii] (KoścZ 21, 24); 1493 Wojc. Miaskowski [młodszy], jako patron wspomn. altarii, w imieniu swoim i swoich ss. (→ p. 3A) kasuje dok. z 1468 dot. czynszu [ze Szczuczyna] płaconego przez Jana Świdwę z Szamotuł na rzecz wspomn. altarii; altarystą jest Jan Grochowicki (ACC 70, 62v); 1511 Andrzej Miaskowski prezentuje na altarię w kat. pozn. (→ p. 6) Marcina Święcickiego pleb. w Górce [której?] (AE V 39v); 1549 Andrzej Miaskowski [s. Andrzeja, wnuk Wojciecha młodszego] po śmierci altarysty Wojc. Kościeszy prezentuje na wspomn. altarię Jana Wyskockiego (AE IX 317v).

1475 Jan z M. kapłan [s. Mik. Jurkowskiego dz. M. → p. 3A]: 1475-83 tenże → wyżej: altaria; 1492 temuż, altaryście w Gostyniu, Łukasz Górzyński zapisuje 2 grz. czynszu od sumy 20 grz. na wsi Górzno (PG 10, 174); 1495 tenże pleb. w Krzywiniu (KoścG 4, 82).

1500 Andrzej Miaskowski [s. Wojciecha starszego] prezentowany na par. Strzelce Wielkie [ostatecznie nie został duchownym] (ACC 78, 79v).

Uwaga: Po 1524 Miaskowscy wywodzący się od Tworzyjańskich (p. 3B) przejęli w swoje ręce całe M., a Leliwici przeszli do innych dóbr zachowując jednak nazwisko „Miaskowscy”.

1 Imię to jest charakterystyczne dla rodu Wyskotów, jednakże Cieplucha 208, 255 niesłusznie utożsamia jego nosiciela z Czewlejem Wyskotą z Wyskoci oraz z in. Czewlejem Wyskotą, który prawdop. był bratem Bawora, Liska i in. braci Wyskotów z → Krzemieniewa i in. wsi.

2 → przyp. 6.

3 Posag ten był spłacany w ratach, a rozliczenia z Radzewskimi z Radzewa w pow. pyzdr. oraz z Jeleńczewa i → Mórki z racji tego posagu ciągnęły się aż do 1516 (PG 15, 92; PG 66, 345; PG 69, 272; KoścZ 22, 35v).

4 Z czasem doszło zapewne do dalszego podziału, gdyż Ambroży, żonaty z Anną c. Mikołaj a z Kociug, nie występuje jako posiadacz M., ma natomiast Smogorzewo i tak on, jak i jego synowie używają niekiedy nazwiska Smogorzewski. M. pozostało w ręku Wojc. [młodszego], a przez jego c. Zofię przeszło w 1524 w ręce drugiej rodziny Miaskowskich (→ p. 3B).

5 Zapiski wymieniają kilkakrotnie i Małgorzatę i Jadwigę, jako wdowy po Janie Kani z Jezierzyc; możliwe są 2 rozwiązania: a) wdowa używała zamiennie 2 imion (co wydaje się mało prawdop.), b) było 2 Janów zw. Kania w tej wsi.

6 Agnieszka wniosła patronat tej altarii Miaskowskim, nie wiadomo jednak, kto ją fundował; nie znamy pochodzenia Agnieszki. W XVII w. prebenda upadła (Now. 1, 422-423).