MUTEROW

1549 Modderowe, Moderowe (Wielopolski 103), 1559 Knutherow?, Knutow? (AKsSzcz. I 546, 352) 1559 Kqutmerow (AKsSzcz. I 546, 59), 1564/65 Mutheraw (LWK 1, 185), 1570 Quuthmerow (AKsSzcz. I 546, 42), 1944 Moterowsee, obecnie Jez. Motarskie, 3 km na S od wsi Łubowo, 11 km na E od Czaplinka.

[Na gran. pow. wał. z Pomorzem]

1549-70 pom. relacje o przebiegu gran. Wlkp. z Pomorzem: 1549 gran. ta biegnie [z N na S] od wyspy na jez. → Lubowo do 2 znacznych dolin [?] (evidentissima intervalla) blisko jez. M., a stąd do rz. Czochryń (Wielopolski 103); 1559 taż gran. biegnie od jez. Rakowo [na N od jez. → Lubowo] wzdłuż kamieni [gran.], omija wieś → Łubowo [która nal. do Polski], dochodzi do rowów prowadzących do jez. K., a stąd idzie do miejsc bagnistych przy strudze Czochryń (AKsSzcz. I 546, 352; AKsSzcz. I 547, 59); 1570 wspomn. gran. dzieli jez. Q. na pół (AKsSzcz. I 546, 42).

1564/65 jez. M., należące do stwa drahimskiego, leży w puszczy; ma rozmiary 3 x 6 sznurów, jest głębokie na 4 sążnie, ma 2 tonie niewodowe; są w nim szczupaki, płotki i okonie (LWK 1, 185).