WYNGARTHEN

(1417) koło Torunia, może miejsce obecnej ulicy Winnica.

1417 folw. W. własn. Cezarego Watzenrodego (LS nr 1348).