OSTRA GÓRKA

1575 or. Osthra Górka, niezident. wzgórze w okolicy wsi Belęcin Stary1Wymieniona w tekście, zaginiona wieś Trzebiec, leżała prawdop. na S od strugi → Drążnica, a na N (NE?) od Belęcina; wieś ta leży 8 km na SE od Krzywinia.

[Pow. kośc.]

1575 Mac. Karchowski z Karchowa zastawia swoje części w kilku wsiach, m. in. 1 płosę roli, leżącą na terenie [zaginionej później] wsi Trzebiec koło O.G. (KoścG 29, 265v); 1592 O.G. leży w pobliżu granic wsi Bylęcino, Kosowo i Trzebiec (K 2, 561 – na podstawie zbiorów Ptaszyńskiego2Rękopisy Atanazego Ptaszyńskiego, zawierające ekstrakty z akt granicznych z ksiąg grodzkich i ziemskich wlkp., przechowywane w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zaginęły w czasie drugiej wojny światowej).

1 Wymieniona w tekście, zaginiona wieś Trzebiec, leżała prawdop. na S od strugi → Drążnica, a na N (NE?) od Belęcina.

2 Rękopisy Atanazego Ptaszyńskiego, zawierające ekstrakty z akt granicznych z ksiąg grodzkich i ziemskich wlkp., przechowywane w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zaginęły w czasie drugiej wojny światowej.