OSTROROSKIE

1510 or. lacus Ostroroszkye, Ostrowskye, jezioro, prawdop. identyczne z obecnym Jez. Wielkim położonym na S od Ostroroga.

[Pow. pozn.]

1510 → Ostroróg – dobra, p. 3A: Stanisław.

Uwaga: Na mapach Perthéesa, Gilly’ego i Gaula jezioro to występuje bez nazwy. Zob. też → Ostroróg miasto, p. 8.