OTRYCIE

1415 or. Othrycze, 1652 Otrucie, jezioro [starorzecze rz. Warty?] i ostrów nad Wartą naprzeciw wsi Krajkowo, które leży 6 km na SEE od Mosiny.

[Pow. pozn.]

1415 Jarota kaszt. radzimski [z Wilkowa Polskiego] w sporze z Mik. Żabińskim odstępuje od swych roszczeń do jez. O., położonego między Krajkowem a Dobiertkami (KoścZ 4, 158, dawniej k. 35); 1495 Jerzy Krajkowski dz. Rogalina i Dobiertek daje bpowi Urielowi Górce i jego bratankowi Łukaszowi ostrów O. z łąką, jeziorem, gajem i łęgiem, położony między Świątnikami a Dobiertkami [na prawym brzegu rz. Warty] oraz [lewy] brzeg rz. Warty; obszar ten [na lewym brzegu rzeki] ma być tak długi jak wspomn. ostrów, a na szerokość ma

sięgać od głównego koryta rz. Warty do jez. [stawu] zw. Zawadny w kierunku Krajkowa (PG 7, 81v).

Uwaga: Ostrów O. przylegał do ostrowu → Łękoboszcz (1652, 1758 → PG 697, 287; PG 1088, 138v). W okolicy Krajkowa znajdowały się też inne, podobne obiekty, leżące w rozlewiskach rz. Warty: → Nieciecza, → Piechowiec. Na mapie dóbr kórnickich z początku XIX w. widoczne są „Otrucze Wiesen” na prawym brzegu Warty przy gran. z Rogalinem i Świątnikami (APP, Rejencja Poznańska, mapy II 81).